Deelraadslid H.C. Bremer splitst illegaal zijn pand.

Persbericht.

Deelraadslid H.C. Bremer splitst illegaal zijn pand.

Nadat kraakgroep de Pijp op zondag 2 november het pand aan de Tweede Jan van der Heijdenstraat 89 herkraakte, ging zij op zoek naar de actuele situatie rond het pand. Al snel bleek dat Bremer zijn pand in november 2002 kadastraal heeft laten splitsen. Er is hiervoor door het stadsdeel echter geen vergunning afgegeven.

Op het pand rust nog steeds een sloopbesluit. Dit wordt pas ingetrokken op het moment dat de fundering is aangepakt. Een splitsingsvergunning kan pas worden afgegeven als de fundering van het pand 25 jaar onderhoudsvrij is. Navraag bij het stadsdeel leerde dat er geen vergunning is afgegeven. Desondanks blijkt uit de huidige kadastrale toestand dat het pand al gesplitst is.

In de splitsingacte wordt er verwezen naar een brief van prof. Mr. P. Nicolaï die betrekking zou hebben op artikel 33 van de Huisvestingswet, waarin een splitsingsvergunning geacht wordt onherroepelijk te zijn verleend. Dit besluit zou zijn gepubliceerd zijn in art 3 van het besluit van B&W d.d. 19/1/1999 van het gemeenteblad afdeling 3, volgnummer. 12.

Het lijkt er dus op dat Bremer een nieuw gat van Genet heeft ontwikkeld. Bremer maakt deel uit van de commissie wonen in stadsdeel Oud Zuid. Deze commissie heeft al verschillende malen beloofd de splitsingen binnen het stadsdeel te monitoren. Dit omdat er zoveel onduidelijkheid is over de splitsingsvijver die ontstaan is in de tijd van het gat van Genet.

Al eerder stond de integriteit van Bremer ter discussie. Bremer – destijds deelraadslid voor de VVD – heeft het pand voor een prikkie gekocht. Indertijd maakte het stadsdeel bekend dat het sloopbesluit ingetrokken zou worden na een grondige aanpak van de fundering. Toen al kwam de integriteit van de eigenaar ter discussie. Als deelraadslid van de verantwoordelijke commissie was hij precies op de hoogte van de mogelijkheden die het pand bood.

Enkele weken geleden stond Bremer weer ter discussie binnen de deelraad. Volgens Egbert de Vries, deelraadsvoorzitter van Oud Zuid, is er sprake van belangenverstrengeling. Nadat zijn vergunningaanvraag om de etages samen te voegen was afgewezen, heeft hij uit naam van zijn deelraadfunctie een brief geschreven aan wethouder Duco Stadig. Hij vraagt de wethouder in deze brief de bevoegdheid over het splits- en samenvoegingbeleid bij het stadsdeel Oud Zuid weg te halen.

Voor de kraakgroep is de maat vol: Wij eisen dat Bremer uit de raad gezet word, en het pand onteigend.

Kraakspreekuur de Pijp V Ostadestraat 55 hs 1072 SN Amsterdam 06 29 16 11 82

Kraakspreekuur de Pijp