Ontruiming in Praag

25 juli 03 werd een kraakgroep in Praag 6 na aandrang van de stadsdeelburgemeester Thomas Chalupa door de politie ontruimd. Hoewel kraken in Tsjechie niet legaal is, dient er wel een gerechtelijke uitspraak te zijn. Deze ontbrak.

De deelgemeente onderbouwde de ontruiming met het verhaal dat een aantal buurtbewoners hier op aandrong.

De panden werden in de jaren negentig gekraakt. Sindsdien hebben de krakers menig kulturele aktiviteit opgezet en de 3 panden voor instorten behoed. Ook werd samen met buurtgenoten de sloop tegengehouden.

www.medaci.cz

[squat!net]