Kapitale kantoorvilla in amsterdam gekraakt

*persbericht*
Vandaag, zondag 3 augustus, hebben wij, een groep jonge woningzoekenden, het kantoorpand aan de Oranje Nassaulaan 57 gekraakt. Dit omdat het voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker wordt een woning te vinden. Er is momenteel een trend gaande om in sommige delen van het stadsdeel, woningen uit de sociale sector te verkopen, om zo tot een gedifferentieerde buurt te komen. Deze drang om tot gedifferentieerde buurten te komen lijkt alleen gericht op buurten waar veel kleine goedkope huurwoningen staan. Omdat er in de buurt van de Oranje Nassaulaan een groot gebrek is aan goedkope sociale woningen, eisen wij van het stadsdeel ook hier eens te differentiëren.

Het gaat hier om een kantoorpand, en staat al weer zo?n anderhalf jaar leeg. Nadat er een reclamebureau is uitverhuisd wordt het tevergeefs te koop aangeboden. Er staat in Amsterdam zo’n 650.000 m2 kantoorruimte leeg en dat wordt alleen maar meer. Projecten zoals de Zuid-As leveren nog eens duizenden vierkante meters kantoorruimte op en ook elders in de stad worden nog kantoren bijgebouwd. Met de ingestorte economie en de groeiende werkeloosheid ziet het er naar uit dat deze ruimtes nog jaren leeg zullen staan. Amsterdam heeft een regel dat kantoorpanden groter dan duizend m2 niet mogen omgezet worden tot woonruimte. Dit ondanks dat de wachttijden om in aanmerking te komen voor een huis uit de sociale sector alleen maar langer worden.

In stadsdeel Oud Zuid wordt net als elders in de stad een deel van de sociale kernvoorraad verkocht. Er is door de regering besloten dat het eigen huizen bezit in Nederland omhoog moet. Omdat er niet genoeg nieuwbouwwoningen bijgebouwd worden, heeft de overheid besloten woningen uit de sociale sector te verkopen. Stadsdeel Oud Zuid heeft besloten dat er vooral in de buurten waar relatief veel sociale huurwoningen staan verkocht zal worden, om zo een breder aanbod van woningen te krijgen, wat differentiatie genoemd wordt. De hardste klappen vallen dan ook in de Pijp en in de Hoofddorpplein buurt. Dat er in de VPC buurt vrijwel geen sociale huurwoningen zijn, lijkt voor het stadsdeel geen reden om dit differentiatiebeleid ook hier door te voeren.

Omdat de huizenprijs zo hoog is, de economie zich in een recessie bevindt en de werkeloosheid groeit, zijn er steeds minder mensen die kunnen kopen. Toch lijkt het dat de overheid dit verkoopbeleid koste wat kost wil doorvoeren, wat lijdt tot leegstand van woningen waar mensen voor in de rij staan om ze te kunnen huren. Woningen die leegkomen worden niet meer verhuurd omdat er streefcijfers van verkochte woningen gehaald moeten worden. Door dit beleid wordt de sociale kernvoorraad in hoog tempo uitgehold, terwijl de vraag alleen maar groeit.

Opnieuw bieden wij het stadsdeel de kans om het beleid aan te kaarten in den Haag en de centrale stad. Het stadsdeel zou moeten stoppen met het afgeven van splitsingvergunningen, en de sociale kernvoorraad weer op peil moeten brengen door de vele leegstaande kantoorpanden in te richten als woningen. Het zijn ondertussen niet alleen maar de studenten en de starters op de woningmarkt die buiten de boot vallen, door de groeiende werkeloosheid en de economische resessie worden steeds meer mensen afhankelijk van de sociale huurwoningen. Het moet dus ondertussen ook bij het stadsdeel doorgedrongen zijn dat verder uitvoeren van het verkoopbeleid niet sociaal gerechtvaardigd meer is.

Voorlopig zijn wij genoodzaakt het heft in eigen hand te nemen en onze intrek te nemen in deze kantoorvilla. Het is onze bedoeling hier rustig te gaan wonen.

*einde persbericht*

*naschrift*
Inmiddels heeft de Officier van Justitie uitspraak gedaan en aangedrongen op ontruiming van het pand. Het gaat hierbij om artikel 429. Dit wetsartikel houdt in dat een pand een jaar niet structureel in gebruik mag zijn geweest alvorens het gekraakt mag worden. De OVJ heeft deze uitspraak gedaan op basis van 2 nota’s van de eigenaar. 1 over een schoonmaakbeurt in augustus 2002 en 1 van de aanleg van een alarminstallatie januari dit jaar. Dit is geen structureel gebruik en wij zijn ook zeker van plan deze uitspraak aan te vechten door middel van een kort geding tegen de Staat, die inmiddels de deur uit is.

Artikel 429 is in het leven geroepen om kleine eigenaren die hun huis willen verkopen iets meer bescherming te bieden. Dat speculanten die twee keer per jaar hun bezit stofzuigen erdoor beschermd worden is een grof schandaal. Daarom willen wij deze uitspraak laten toetsen bij een rechter. De aanwezige chef van dienst gaf niet aan fatsoenlijk te zullen wachten tot de uitkomst van het kort geding. Wij blijven in het pand en bij eventuele ontruiming zullen wij het pand dan ook onmiddellijk herkraken.

[squat!net]

Tags: