Vermeerschool in Assen gekraakt

Op Zaterdag 21 juni hebben buurtbewoners, krakers en mensen van de SP en Groen Links de oude Vermeerschool in Assen gekraakt. Het pand is eigendom van de GGZ. Het plan is om het te slopen, en er een Regionaal Dagactiviteiten Centrum (RDAC) te vestigen.

De gemeenteraad had het college van B&W al opdracht gegeven om alles in het werk te stellen de sloop van het monumentale pand te voorkomen. Hier heeft men zich echter niks van aangetrokken, en is toch van plan te gaan slopen, zogenaamd omdat de oude school te groot is, niet efficient genoeg gebruikt kan worden, en opknappen te duur is. Mogelijkheden het pand te behouden zijn echter nooit goed onderzocht.

De politie is al langs geweest om aan te kondigen dat water en elektra zouden worden afgesloten. Dat toegang tot drinkwater iets is wat ze helemaal niet mogen afsluiten lijkt ze niet te deren.

De krakers proberen zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen om druk uit te oefenen op de gemeente en de GGZ.

Voor meer informatie en nieuws, kijk op: http://www.de-vermeer.tk

[squat!net]

Tags: