Ombudsman heeft OM op de vingers getikt

  Ombudsman heeft OM op de vingers getikt


DEN HAAG – De Nationale Ombudsman heeft in een gisteren bekendgemaakt rapport het openbaar ministerie (OM) in Den Haag op de vingers getikt.

Een klacht over de ontruiming van drie krakerspanden aan de Aalmarkt in het centrum van Leiden werd gegrond verklaard. De Ombudsman stelt dat officier van justitie J. Horstman geen opdracht had mogen geven voor de ontruiming in de vroege ochtend van 3 september 1999.

De krakers hadden de klacht via hun advocaat I. van den Brûle bij de waakhond voor correct overheidsoptreden ingediend. De Ombudsman omschrijft het gedrag van de officier als ‘niet behoorlijk’. De officier is er ten onrechte van uitgegaan dat zij geen rekening hoefde te houden met het kort geding van de krakers tegen de aangekondigde ontruiming, aldus de Ombudsman.

De officier was op de dag voor de ontruiming via een fax op de hoogte gesteld van een dagvaarding in kort geding. Daarbij had de advocaat die dag meerdere keren contact gehad met de betreffende officier van justitie over de kwestie. Deze signalen waren voor de officier geen reden om van ontruiming af te zien.

De fax met de mededeling van de advocaat kwam op de dag voor de ontruiming om 18.02 uur binnen bij het OM in Den Haag. De officier las de fax pas de volgende dag, toen de ontruiming al achter de rug was. Tot nu toe beriep de officier zich erop dat ze formeel gezien te laat op de hoogte is gesteld van het kort geding. De minister van Justitie steunde haar in deze lezing.

Een woordvoerder van het OM liet gisteren weten dat sinds de ontruiming in Leiden de afspraken zijn veranderd. “Als de dagvaarding voor het kort geding is uitgegeven vóór de ontruimingsdatum, ontruimen we in principe niet.” Hij voegt daaraan toe dat het OM zich het recht voorbehoudt toch door te zetten, als dat in het maatschappelijk belang is.

Marco van Duin, woordvoerder van de krakers, vind dat de gemeente haar conclusies moet trekken uit de uitspraak van de ombudsman. “De panden staan nog steeds leeg en er rust nog geen nieuwe bestemming op. We willen opnieuw in deze gebouwen gaan wonen.”

De Leidse wethouder Pechtold zegt drie jaar geleden naar beste weten gehandeld te hebben. “Dat Leiden en het OM het achteraf niet goed hebben gedaan, is spijtig.” Volgens hem is bewoning van het pand aan de Aalmarkt niet meer mogelijk. “Te meer omdat er al enige tijd een archeologisch centrum isANP ondergebracht.”

[squat!net]