‘Kraakjurist in boek: Overheid schendt wet’ (Haagse courant 19-04-02)

  ‘Kraakjurist in boek: Overheid schendt wet’ (Haagse courant 19-04-02)


Bron: http://www.haagschecourant.nldd 19-4-02

Den Haag – Bij het optreden tegen krakers schendt of ontduikt de overheid geregeld de wet. Ontruimingen kunnen beter op het bestuursrecht dan op het strafrecht worden gebaseerd.

Dat schrijft de Haagse kraker mr. Marcel Schuckink Kool in het boek ‘De rechten van krakers jegens de overheid’, dat vandaag in Amsterdam verschijnt. Het boek is een uitgave van de 140 pagina’s tellende scriptie waarop Schucking Kool vorig jaar afstudeerde in Nederlands recht aan de Open Universiteit. “Mijn belangrijkste conclusie is dat het overheidshandelen is ontspoord. De positie van de kraker ziet er volgens de wetgeving veel rooskleuriger uit dan in de praktijk het geval is. De overheid houdt zich niet altijd aan de wet”, vat Schucking Kool de resultaten van zijn studie samen. De auteur concludeert dat het soms strenge optreden van burgemeesters en hun politiekorpsen op gespannen voet staat met onder meer de Huisvestingswet. Zo treedt de politie geregeld het ‘huisrecht’ van krakers met voeten en pleegt ze daarmee huisvredebreuk. Dat de krakers zelf bij het kraken mogelijk dezelfde overtreding hebben gemaakt, doet volgens Schuckink Kool aan zijn verwijt geen afbreuk.

  Verdenking

Andere bezwaren tegen de sterke arm zijn dat soms op dubieuze gronden wordt aangenomen dat bij het kraken strafbare feiten zijn gepleegd. En daarbij wordt vaak gehandeld op grond van een collectieve verdenking in plaats van een individuele, wat eigenlijk alleen in uitzonderingsgevallen mag. Tot de uitgave van het boek is besloten omdat er vanuit de kraakbeweging veel vraag naar de scriptie van Schuckink Kool bestaat. “Er staan zeer interessante dingen in voor zowel krakers als de overheid”, zegt hij hierover. Het boek geeft informatie over de rechten van krakers en waarschuwt de overheid voor onterechte ontruimingen.

Veelzeggend is dat de eerste bestelling is geplaatst door de gemeente Amsterdam. Schuckink Kool vindt dat hij als jurist en bijna-advocaat – hij wordt volgende maand beëdigd – de krakerscultuur niet is ontgroeid. “Ik ben niet zo veel veranderd. Ik woon nog steeds in een kraakpand. Trouwens, ik heb me altijd al veel met de rechtspositie van krakers beziggehouden. Als advocaat zal ik altijd een bijzondere betrokkenheid houden bij de kraakscene”.

M. Schuckink Kool: ‘De rechten van krakers jegens de overheid’, uitgeverij Baalprodukties, Sittard; in Den Haag verkrijgbaar bij boekhandel De Rode Hond, Korte Buitenom; prijs EUR6.

Informatie: http://www.xs4all.nl/~marsk

Einde artikel haagse courant

haagse courant