PERSBERICHT: VRIJHEID VAN MENINGSUITING?

  PERSBERICHT: VRIJHEID VAN MENINGSUITING?


AMSTERDAM 5.2.2002

Twee buitenlanders die afgelopen zaterdag werden gearresteerd tijdens het koninklijk huwelijk, zitten nog steeds in vreemdelingendetentie in afwachting van hun deportatie. Omdat ze buitenlanders zijn heeft jusitite besloten all aanklachten te laten vallen en ze zonder tussenkomst van de rechterlijke macht en politiek het land uit te zetten.

Oorspronkelijk is het tweetal opgepakt voor het verspreiden van stickers die een connectie aanduiden tussen de families van Willem-Alexander alsmede Maxima met de fascistiche regimes in Argentinie en elders. Anders dan de andere politieke arrestanten van afgelopen zaterdag zijn ze geen Nederlandse burgers. Politie en openbaar ministerie gebruiken dat feit om hun verhaal in zijn geheel uit de pers en de politeke en maatschappelijk context te houden. In plaats van in een rechtszaak te laten bepalen of de op deze stickers geuitte mening nu als belediging van het koningshuis gezien kan worden, wordt hier de vreemdelingenwet op de oneigenlijke manier toegepast: om de vrijheid van meningsuiting de kop in te drukken!

Uiteraard weigert zowel politie als justitie ieder contact met deze gevangenen. Ook de door het piket Amsterdam toegewezen advocaten hebben de zaak blijkbaar opgegeven. De Nederlandse nieuwsdiensten en dagbladen zijn met de voorlichting van justitie tevreden: ‘alle arrestanten zijn in de tussentijd heengezonden’. Vreemdelingen, vooral als ze zich met politiek bemoeien, bestaan blijkbaar niet. Ook zijn de cellen voor vreemdelingen in het Amsterdams hoofdbureau een stuk kleiner dan de gewone arrestantencellen.

EN ZEG DAN NIET “WIR HABEN ES NICHT GEWUST”.

Actiecomité Vrijheid van Meningsuiting Contact: (0031) (0) 20 – 6268140

Actiecomité Vrijheid van Meningsuiting