volkstuintjescomplex grotendeels gesloopt door slopers en ME

  volkstuintjescomplex grotendeels gesloopt door slopers en ME


Lees het persbericht. Er overigens nog steeds bezetters gezocht voor de andere huisjes. De Me is nog steeds niet pleite!

Amsterdam, donderdag 27 september 2001 Persbericht

Hedenochtend hebben een tiental bouwvakkers in opdracht van de gemeente Amsterdam en met de steun van de Mobiele Eenheid een vijftigtal gekraakte tuinhuisjes bij de Oosterringdijk ontruimd en gesloopt. De tuinhuisjes, oorspronkelijk deel van het volkstuinencomplex Frankendael werden 9 september gekraakt na een jarenlange leegstand. Naast de sloop van de huisjes werden er ook een aantal bomen illegaal geveld.

Het volkstuinencomplex, gelegen tussen de Molukkenstraat, Ringvaart, het spoorwegtalud en het nieuwe diep (bij de ring A10) kent een jarenlange geschiedenis van juridisch getouwtrek tussen gemeente en diverse actiegroepen. De gemeente en de eigenaar van het perceel, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) willen er, na het bouwrijp maken van het perceel, waarvoor naast de sloop van de huisjes ook nog eens honderden bomen gekapt moeten worden, een ontsluitingsweg voor de A10 aanleggen, en in de tweede fase ruimte geven aan woningen en kantoren.

Aangezien de plannen nog niet volledig rond zijn, de gemeente zelf spreekt over maart 2002, namen enkel mensen het initiatief tot het kraken van de huisjes en de bijbehorende grond. Ze zouden zo gegarandeerd zijn van woonruimte tot in ieder geval maart, en de gemeente kennende, nog veel langer. Na de kraak stuurde de advocaat van de krakers alvast een brief naar Het parket van de Officier van Justitie met de boodschap dat het volledige volkstuinencomplex gekraakt was en de vraag om, volledig volgens afspraken met de advocatuur en het parket Amsterdam, haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op strafrechtgebied omtrent het complex. Dit om verrassingen zoals vandaag te voorkomen, en de krakers de kans te geven eventuele strafrechtelijke uitspraken over de kraakactie te laten toetsen door de rechtbank.

Vandaag bleek wederom hoeveel een afspraak met het Parket waard is. Afgezien van drie huisjes werd alles met de steun van de Mobiele eenheid ontruimd en gesloopt. De officier stelt dat slechts deze drie huisjes bewoond werden, de rest was zijn inziens dus niet gekraakt, dus mocht gesloopt. Dit zei hij echter nadat de slopers van start waren gegaan. Toetsing door de rechtbank is nog wel mogelijk, doch zinloos, aangezien de huisjes weg zijn. De bewoners beraden zich nog over verdere actie.

Kijk ook op www.bewoners.net/scienceparkgroen/start.htm

Kraakgroep Oost