Klacht over Utrechtse politie

  Klacht over Utrechtse politie


Op 19 juni dit jaar werd het kraakpand gelegen aan de Reactorweg 3, Utrecht, aangevallen. De volgende dag is er aangifte gedaan bij de politie. Volgens de desbetreffende agent was het het niet mogelijk om aangifte te doen van huisvredebreuk, vernieling en zware mishandeling. Dit kon alleen worden gedaan door personen die dit lijfelijk hadden ondervonden of in het pand woonden. (De persoon die aanngifte deed was op het moment van de aanval op bezoek en geen bewoner.)

Over deze gang van zaken is een klacht ingediend bij de Utrechtse politie. Immers, het staat eenieder vrij om aangifte te doen van strafbare feiten waar hij of zij getuige van is, de politie is verplicht deze op te nemen.

De politie erkend nu dat de politie inderdaad verplicht is om aangifte op te nemen, in formele zin acht zij de klacht dus gegrond. Echter, er wordt nu ontkend dat er ooit gezegd is dat aangifte doen onmogelijk was. In die zin is de klacht dus ongegrond verklaard. Het lijkt een vast onderdeel te worden van de Utrechtse klachtenprocedure: “Maar dat is nooit gezegd…”.

KSU Utrecht


Tags: