Westfries Anarchisten Front

 

  Westfries Anarchisten Front

 


KRAAKPAND WESTERSTRAAT 85, HARPSTRAAT 6 EN 8 TE ENKHUIZEN.

De chronische volgorde van een historisch kraakpand in de binnenstad van Enkhuizen, dat voor de kraak 26 jaar leeg gestaan heeft. Het is voor ieder nuchter denkend mens onvoorstelbaar, dat je al na 2 weken gekraakt te zijn, een ontruimingsbevel in je broekzak hebt. Dit pand mag nooit ontruimd voor een paar bejaarde dames, die na de ontruiming, het alleen gaan gebruiken om thee te drinken. en mocht bij de oudjes magere hein voorbijkomen, het huis gebruikt gaat worden als opbaarruimte het tegengestelde is van een broed- plaats. De krakers wilden er namelijk een tweedehands winkeltje en een dagcafe van maken. Er is echter nog een groter probleem. De familie Swier heeft nl ruzie over de verdeling van de buit. De ene helft van de familie vindt het te gek, dat het gekraakt is. Ze brachten geregeld eten naar de krakers en schijnen ook de vlag uitgehangen te hebben. De andere kant van de familie zocht zo gauw mogelijk een advocaat, die de krakers op het laatste moment een dagvaarding in de bus deed komen. De krakers hadden te weinig tijd(2 dagen) voor een behoorlijke voorbereiding voor het kortgeding. Gelukkig misschien maar, dat de krakers een grote politieke steun hebben. Vele gemeenteraadsleden en de zelfs de burgemeester hebben een handtekening gezet voor het huidige gebruik en waren maar wat blij, dat het 2 weken geleden gekraakt werd. Het zal waarschijnlijk niet zo,n vaart gaan lopen, dat het pand spoedig ontruimd zal worden.

 

Krakers moeten panden verlaten 28 april 2001

Van onze verslaggever

ENKHUIZEN – De krakers moeten de panden in de Westerstraat en de Harpstraat in Enkhuizen verlaten. Dit heeft Rechtbankpresident H. Warnink van de Alkmaarse rechtbank bepaald in het kort geding dat door de familie Swier, de eigenaresse van het pand, was aangespannen. De krakers gaan waarschijnlijk in hoger beroep. In dat geval zullen ze niet zonder slag of stoot het kraakpand opgeven. Mocht het tot een ontruiming komen, dan zullen de krakers geen geweld gebruiken.

De jongeren voerden de woningnood in West-Friesland aan als belangrijkste argument voor de kraakactie die op 14 april plaatsvond. Het feit dat een van de krakers 23 maanden staat ingeschreven voor een woning is volgens de rechtbank echter geen rechtvaardiging voor de kraakactie. ,,Immers, zijn situatie verschilt niet van die van vele anderen die geruime tijd ingeschreven staan voor (andere) huisvesting. Woningnood in het algemeen kan geen rechtvaardigingsgrond opleven voor een individuele kraakactie”, aldus het vonnis van de rechtbank.De uitspraak is een flinke streep door de rekening van de krakers, die veel steun genoten bij de gemeentepolitiek van Enkhuizen.De jarenlange leegstand in de belangrijkste winkelstraat van Enkhuizen is de gemeente een doorn in het oog. Vanwege die leegstand hadden de krakers verwacht dat de familie weinig kans zou maken bij de rechtbank.Kraker Adriaan Verburg verwacht dat de krakers in hoger beroep gaan. ,,We hebben twee weken tijd om hierover te beslissen.” Een hoger beroep komt voor bij het Gerechtshof in Amsterdam en zal binnen enkele maanden dienen.

Krakers bereid panden Harpstraat te verlaten 24 april 2001

Van onze verslaggeefster

ALKMAAR/ENKHUIZEN – De krakers van de panden aan de Westerstraat en de Harpstraat in Enkhuizen moeten er onmiddellijk uit. Dit eisen de eigenaren, de familie Swier, in een kort geding dat gisteren bij de rechtbank in Alkmaar diende. De panden werden nog vrijwel dagelijks gebruikt door de familie en staan te koop, stelt de familie. De kraakactie zal mogelijke kopers afschrikken, is nu de vrees.

Ook is de familie bang dat de krakers het pand beschadigen. De panden zijn sinds 14 april gekraakt door een groep jongeren.Jarenlang stonden ze leeg. De jongeren komen vanwege de lange wachtlijsten bij de Stichting Woondiensten Enkhuizen niet snel genoeg in aanmerking voor een woning. De krakers willen het pand voorlopig blijven bewonen, maar deden de familie Swier gisteren de handreiking dat ze het pand zullen verlaten zodra het is verkocht. Ook zijn ze bereid de twee pakhuizen in de Harpstraat te verlaten. Deze pakhuizen werden voor de kraak gebruikt als opslagruimte voor een boot en een caravan.Bovendien willen de krakers eventueel huur gaan betalen aan de familie Swier.Maar al die toezeggingen zijn voor de eigenaren niet voldoende om hun eis tot uitzetting te laten varen. Advocaat B. Voogd stelde namens de familie dat een eventuele koper van het pand natuurlijk nooit genoegen zal nemen met de belofte van de krakers dat zij zullen vertrekken zodra het pand van eigenaar is verwisseld. ,,De panden staan al sinds september 1999 te koop bij de makelaar. Er zijn serieuze kandidaten, maar nu het is gekraakt zal het zeker niet makkelijk zijn de panden te verkopen.” Volgens de krakers was het pand vies toen ze het betraden. De krakers overlegden de rechtbankpresident een stapel foto’s om aan te tonen hoe ernstig het achterstallige onderhoud in het pand was. De krakers hebben de indruk dat de familie het pand helemaal niet wil verkopen. Advocaat L. Utrillas Zechner van de krakers meende dat de trage verkoop van het pand te maken heeft met onenigheid over de erfenis bij de familieleden.Volgens Voogd zit de familie in een lastig parket. ,,Men heeft het pand wel geërfd, maar heeft niet de middelen om het te onderhouden.” De familie hoopt dat het pand zo snel mogelijk wordt verkocht en dat de nieuwe eigenaar er iets moois van kan maken.” De krakers beweren dat de familie Swier de panden onttrekt voor bewoning. ,,Daar zijn ze nooit voor bedoeld. Het is een pand in een drukke winkelstraat”, zei Voogd hierop. De rechtbank doet vrijdagmiddag uitspraak.

Krakers: ‘Veel steun van Enkhuizer raad’ 18 april 2001

Van onze verslaggeefster

ENKHUIZEN – De jongeren die sinds zaterdag het pand Westerstraat 85 hebben gekraakt hebben een lange lijst met handtekeningen van sympathisanten. De krakers weten zich inmiddels ook gesteund door de Enkhuizer politiek.,,We hebben in elk geval contact gehad met Enkhuizer Belang, de PvdA en Verenigd Links/GroenLinks. Die sympathiseren met ons”, zegt de woordvoerder van de groep. ,,Dat is een meerderheid van de Enkhuizer politiek.” Dat de wachttijden voor een huurwoning voor jongeren in Enkhuizen lang zijn, wordt bevestigd door de Stichting Woondiensten.De Stichting Woondiensten Enkhuizen wordt in een pamflet dat de krakers hebben verspreid ‘corrupt’ genoemd. ,,Waar dat nou vandaan komt snappen wij niet”, zegt Jacco Domburg van de stichting. ,,In het pamflet wordt ook niet uitgelegd waarom we nou corrupt zouden zijn. Maar de jongeren hebben natuurlijk een probleem met de wachtlijst. Maar die hebben wij liever ook niet.”

Provoceren

De kraker die zich van de schuilnaam Jan Oker bedient laat weten dat de krakers de beschuldiging van corruptie willen terugnemen. ,,We hebben wel verhalen gehoord van vriendjespolitiek bij de woningstichting. Corruptie is een te zwaar woord daarvoor, dus dat nemen we terug. We hebben alleen een beetje willen provoceren.” Een van de krakers staat op het punt vader te worden, maar het jonge stel komt desondanks niet in aanmerking voor een versnelde toewijzing van een woning.Volgens de Stichting Woondiensten moeten jongeren die in Enkhuizen een huurwoning zoeken rekening houden met een wachttijd van rond de twee jaar. Domburg: ,,Dat kan oplopen tot wel vier jaar als ze in de binnenstad willen wonen of als hun inkomen te hoog of te laag is. Op het moment staan er 135 jongeren ingeschreven voor een woning, van wie er 103 actief op zoek zijn. We hebben hier vorige week een bijeenkomst over gehad in jongerencentrum De Hoogte. Deze krakers heb ik daar niet gezien. Als ze er waren geweest hadden ze vast meer begrip voor onze organisatie gehad. En ook de andere leeftijdsgroepen hebben te maken met lange wachttijden.” Domburg bevestigt dat zwangerschap geen extra punten oplevert voor toewijzing van een huurwoning. ,,Dat is het regionale beleid in West-Friesland. Hoe vervelend het ook is, men wordt geacht rekening te houden met de eigen woonsituatie voordat men besluit een kind te krijgen.”

Kordate vrouw

Het pand is eigendom van de familie Swier, die hun belangen laten behartigen door een neef. Jan Oker: ,,Een van die eigenaren hebben we wel gezien. Ze is haar fiets komen ophalen. Haar neef had gezegd dat de eigenaren vast een hartverzakking zouden krijgen, maar die vrouw bleek in goede gezondheid. Het leek me een kordate vrouw. Ze zei dat ze niet blij was met de actie. Toen zij jong was gebeurden dat soort dingen natuurlijk niet. Ik begreep van haar dat zij en haar familie de panden wel willen verkopen,maar dat zij dat zelf niet afhandelen. Het schiet om de een of andere reden niet op en het is in al die jaren leegstand behoorlijk achteruit gegaan. Wij willen helpen met het onderhoud van het pand, voor zover dat in ons vermogen ligt.” Jan Swier wil namens de familie geen commentaar op de kraakactie leveren.

Monumentaal pand Enkhuizen gekraakt 17 april 2001

Van onze verslaggeefster

ENKHUIZEN – Een monumentaal pand aan de Westerstraat 85 in Enkhuizen is gekraakt. Een aantal jonge West-Friezen is in de woning getrokken uit protest tegen de woningnood onder jongeren. De woning annex winkel staat al jarenlang leeg. Veel Enkhuizers betuigden zaterdag hun steun.De kraak vond zaterdagochtend om half zeven plaats. Voordat de krakers de politie hadden kunnen bellen, stond die al voor de deur. ,,Ik stond op het punt het nummer in te toetsen”, vertelt de woordvoerder van de krakers, die onder de naam Jan Oker optreedt. ,,Dat is gebruikelijk. Op het moment dat je met een koevoet de deur openbreekt, ben je aan het inbreken. Wanneer je een bed, een tafel en een stoel naar binnenbrengt, is het kraken. En dat is legaal.” De kraker moet natuurlijk wel enkele regels in acht nemen, vervolgt hij. ,,Zo moet het meer dan een jaar leeg staan. Ook moeten er geen plannen mee zijn.”

Ontruimen

De eigenaren vroegen burgemeester S. de Vreeze het pand voor vier uur ‘s middags weer te ontruimen. ,,Maar dat kan ik helemaal niet. Alleen als de openbare orde of de veiligheid in het geding zijn. De officier van justitie mag bepalen of de krakers uitgezet mogen worden. Uit jurisprudentie blijkt dat daarvoor sprake moet zijn van huisvredebreuk. Nu is het dus een zaak tussen de eigenaar en de bewoners. De eigenaar zal waarschijnlijk een civiele procedure starten”, aldus De Vreeze.Eerder op de dag stonden de eigenaars voor de deur. ,,Met de politie erbij. Ze maakten behoorlijk stampei. En wilden naar binnen. Maar op het moment dat een woning wordt gekraakt, mag dat niet meer. Het was een heel spannend moment. Er stonden wat mensen te kijken, op een veilige afstand. En opeens kwam daar heel demonstratief een vrouw doorheen, die ons wat koeken aanbood. Een fantastische steunbetuiging”, vindt Oker.Het lege pand in hartje Enkhuizen is de gemeente een doorn in het oog. ,,Het baart ons zorgen”, erkent De Vreeze. ,,Ten eerste vanwege het economisch belang. In zo’n groot pand in het centrum van Enkhuizen hoort gewoon een winkel. Ook winkeliers in de Westerstraat zijn er niet blij mee dat het pand al zo lang leeg staat.”In de tweede plaats is het een monumentaal complex. ,,Achter de winkel en het woonhuis is een bierbrouwerij, waar de rijksdienst voor de monumentenzorg zich zorgen over maakt. De panden zijn de afgelopen jaren nooit in onderhoud geweest en raken in verval. Jammer genoeg kun je dat niet afdwingen”, aldus De Vreeze.Het gekraakte pand aan de Westerstraat 85 wordt al jaren niet gebruikt. Over de tijd die het pand leeg staat, gaan verschillende verhalen. De krakers stellen dat het winkelpand sinds 1975 leeg staat en het woonhuis iets minder lang.

Swier

Het pand is eigendom van de gezusters Swier en hun familie. Volgens De Vreeze hebben verschillende mensen gepoogd het pand te kopen. ,,Steeds zijn koper en verkoper niet tot elkaar gekomen.” De krakers stellen dat de vraagprijs te hoog is. Zij noemen een bedrag van 1,7 miljoen gulden. ,,Volgens mij willen ze het eigenlijk aanhouden. Dat wekt mijn woede. Het zijn allemaal mensen met een huis en inkomen, die dat pand in eigendom houden om nostalgische redenen”, stelt Oker.De eigenaren van het pand waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

WAF

 


Tags: