BVD BENADERT NIJMEEGSE ACTIVIST OM TE INFILTREREN BIJ RADICALE

BVD BENADERT NIJMEEGSE ACTIVIST OM TE INFILTREREN BIJ RADICALE


BVD BENADERT NIJMEEGSE ACTIVIST OM TE INFILTREREN BIJ RADICALE DIERENRECHTENACTIVISTEN

Op zondag 25 maart, midden in de MKZ-crisis gaat een groot deel van de grootste Nederlandse varkensslachterij in Boxtel in vlammen op. Naar later blijkt een, wat uit de hand gelopen, actie van het Dierenbevrijdingsfront. In diezelfde periode probeert de BVD een informant te werven in Nijmegen. ‘Frans’ moet infiltreren in kringen van radicale dierenrechtenactivisten. De beoogde informant zou voor de BVD echter niet de daders van acties als in Boxtel liefst van tevoren hoeven aan te wijzen. Overigens voor alle duidelijkheid: de benaderde persoon heeft er geen moment over gepiekerd voor de BVD te gaan werken!

Een uitgebreid verslag en achtergronden kun je terugvinden op http://squat.net/nijmegen/index.html. Ook kun je de nieuwe Ravage en Activist 007, een special van de Nijmeegse Activist 024, lezen.

OPROEP!!

Het verhaal van Frans is helaas niet enig in zijn soort. Zeker in Nijmegen hebben we in de afgelopen tien jaar de nodige, voor Nederland unieke, informatie en ervaring opgebouwd over het werken van inlichtingendiensten in de praktijk. In Nijmegen zijn een achttal BVD-agenten bekend geworden: sommigen werden ontmaskerd, anderen stopten zelf met hun werkzaamheden en maakten hun verhaal, sinds 1993 via OBIV, wereldkundig. In 1990 werd via het boek De tragiek van een geheime dienst, de hele plaatselijke BVD-afdeling ontmaskerd. Dit houdt natuurlijk niet in dat Nijmegen BVD- of informant-vrij is. Het inlichtingenwerk is er wel wat lastiger door geworden, zullen we maar denken. In 1998 verscheen van OBIV het boek Operatie Homerus, spioneren voor de BVD (Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, ISBN 90-6728-100-X). In het boek wordt een reconstructie gemaakt van een langdurige infiltratie in buitenparlementair links. Ook de verhalen van eerder bekend geworden BVD-agenten komen in het boek aan bod. Als je zelf ook met een inlichtingendienst in aanraking bent geweest of dat nog komt, dan horen we graag je verhaal. We kunnen dan samen kijken wat er mee te doen: publiciteit zoeken, een klacht indienen, zaken verder uitzoeken, of juist niet. Deze oproep geldt natuurlijk ook voor mensen die al (geruime tijd) voor een dienst werken, maar meer informatie willen of met hun werk willen stoppen. Je zult niet de eerste zijn die zijn/haar verhaal bekend maakt en op zo’n manier een punt achter zijn/haar inlichtingencarrière kan zetten. Het is natuurlijk ook prettiger zelf met je verhaal te komen, dan plotseling door anderen ontmaskerd te worden.

Je kunt ons schrijven, mailen of (iets lastiger misschien) aanspreken. Je hoeft daarvoor niet in Nijmegen te wonen en ook niet persé activist(e) te zijn,

Onderzoeksbureau inlichtingen- en veiligheidsdiensten (OBIV)
postbus 1501
6501 BM NIJMEGEN
obiv [at] dds [dot] nl

[squat!net]


Tags: