Herkraakt Cineak zeer gewelddadig ontruimd

  Herkraakt Cineak zeer gewelddadig ontruimd


Persbericht 07.01.2001 00:30

De vanavond herkraakte Cineak, in de Reguliersbreestraat te Amsterdam is meteen weer ontruimd. Het pand was eerder op 10 december j.l. na ruim een jaar leegstand gekraakt. Het werd reeds negen dagen later zonder gerechtelijke uitspraak noch vooraankondiging ontruimd. Uit protest hiertegen en om een uitspraak van de rechter te kunnen af te dwingen had de amsterdamse kraakbeweging opnieuw bezit genomen van de voormalige journaalbioscoop. Wederomkregen de krakers niet de gelegenheid om de rechterlijke uitspraak af te wachten. De gemeente, justitie en politie namen het recht in eigen hand, ondanks de procedure die inmiddels was aangespannen.

Rond 21 uur in de avond drong een groep van twintig krakers het pand binnen en bezette een grote groep sympathisanten de ruimte voor de deur. Onderhandelingen met de toegesnelde politie werden opgestart en het oordeel van de driehoek afgewacht. In de loop van de avond werd duidelijk dat de politie wederom tot ontruiming zou overgaan. Met 100 man ME, hondenbrigade, een waterwerper en arrestatie-eenheden in burger ging de politie aan de slag. Ook een pantserwagenvan de marechaussee werd achter de hand gehouden, dit alles om de zestig overgebleven krakers voor het pand weg te krijgen. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was, kwam de politie van twee kanten de straat in chargeren en hakte wild op iedereen in. Mensen kwam klem te zitten tussen de twee linies en werden, terwijl ze geen kant op konden, hard in elkaar geslagen. Vervolgens werden groepjes mensen tot honderden meters achtervolgd door arrestatie-eenheden en politie te paard.

Er vielen zeker 25 gewonden onder de krakers en sympathisanten, voornamelijk metkneuzingen, open hoofdwonden en hondenbeten. Ook werden er mensen gearresteerd.De vijf krakers in het pand zal waarschijnlijk huisvredebreuk ten laste worden gelegd. De vier mensen die naar de charge op de Reguliersbreestraat bleven liggen zijn aangehouden wegens openbare geweldpleging. Over de overigen is nog weinig bekend. De verhoudingen tussen het openbaar bestuur en de krakers hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Amsterdam ontneemt de kraakbeweging de mogelijkheid om zichmet juridische middelen tegen ontruimingen te verzetten en kiest steeds meer voor geweld om sociale conflicten te beslechten.

KRAKEN IS EEN NOODZAAK, WONEN IS EEN RECHT!

Gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen

Hier kun je kijken naar het item van het NOS-journaal over deze ontruiming.

[squat!net]