Cineak vanochtend ontruimd

  Cineak vanochtend ontruimd


Zojuist is de Cineak ontruimd door ME met hoogwerker. De krakers weigerden vrijwillig weg te gaan en zaten volgens het laatste bericht ingehaakt achter de voordeur. De politie wil ze buiten de linies vrijlaten.

De ontruiming is opmerkelijk; niet omdat ze onverwacht kwam. Het idee dat de gemeente ontruimingen aankondigt klopt veelal niet. Meestal ‘lekt’ het ergens. Zo ook hier. Wat wel opvalt is dat de driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft besloten op deze ontruimingsdag ook de Cineak mee te nemen.

Het pand was al lang buiten gebruik waardoor er geen strafrechtelijke ontruimingsgrond was. De eventueel toekomstige huurder waar de gemeente eerder over sprak had gewoon naar de rechtbank moeten stappen en zijn plannen laten zien. Blijkbaar durfde men dit niet aan en koos voor deze dubieus onderbouwde ontruiming.

Niet alleen de ontruimingsgrond is dubieus, ook de wijze waarop men tot de beslissing is gekomen. In 1993 is er een afspraak gemaakt tussen toenmalig hoofdofficier van justitie Vrakking, en krakersadvokaat Jan Donk naar aanleiding van strubbelingen rond Kloveniersburgwal 50. Deze afspraak bevestigde iets dat heel normaal zou horen te zijn: Indien de krakers informatie hebben waaruit zou blijken dat een strafrechtelijke ontruiming onzin is, kan men een kort geding tegen de ontruimingsbeslissing van de Officier van Justitie starten. Zolang het proces dient, wordt er dan niet ontruimd om op deze wijze de uitspraak van de rechtbank niet te frustreren.

De reden hiervoor is dat de officier van justitie zijn beslissing tot ontruiming neemt op basis van ‘een vermoeden’ van het overtreden van de wet. Omdat dit erg schimmig is, willen krakers dit vermoeden wel graag tegen het licht houden. Het blijkt dan vaak nergens op gebaseerd. Dit was ook de verwachting met betrekking tot de Cineak

De ontruiming van de Cineak kan ons inziens ook op geen enkele wijze strafrechtelijk ondersteund worden, iets dat mede bevestigd wordt door het feit dat de krakers die binnen zaten niet gearresteerd en vervolgd worden. Door nu gauw te ontruimen kan er niet meer gekeken worden waarom ontruimd zou moeten worden. Volgens het ANP zou er sprake zijn van lokaalvredebreuk. Vreemd dat het dan daarna dichtgetimmerd wordt…

Voor meer informatie over de Cineak kan je terecht op squat.net/cineak
Hun persbericht waarin de ontruiming wordt aangekondigd vindt je hier color=”#FF0000″>!net]


terug