D’HONDT: BEZWAAR TEGEN ONTRUIMING KRAAKPAND GEGROND

  D’HONDT: BEZWAAR TEGEN ONTRUIMING KRAAKPAND GEGROND


PERSBERICHT Nijmegen, 18 september 2000

D’HONDT: BEZWAAR TEGEN ONTRUIMING KRAAKPAND GEGROND

Artikel 172.3 Gemeentewet toch niet geschikt voor ontruimingen

Afgelopen week heeft burgemeester d’Hondt van Nijmegen in een nieuw besluit zijn eerdere ontruimingsbevel ten aanzien van een gekraakt pand ingetrokken. Volgens de burgemeester ‘is de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172.3 Gemeentewet bij nader inzien niet geschikt voor woningontruimingen.’

Op vrijdag 28 april 2000 werden op bevel van burgemeester d’Hondt twee Nijmeegse kraakpanden ontruimd door de Mobiele Eenheid. Eén van de panden, aan de Tweede Walstraat, werd zo goed als meteen door de eigenaar met de grond gelijk gemaakt. Het andere pand, aan de Burchtsraat, werd op zaterdag 29 april door een grote groep mensen herkraakt.

Niet alleen door middel van deze directe actie werd geprotesteerd tegen de plotselinge ontruiming. Een medewerker van onze stichting diende voor één van de bewoners van het pand aan de Burchtsraat een bezwaarschrift in tegen het door de burgemeester afgegeven ontruimingsbevel. De gronden van dat bezwaarschrift:
– feitelijk onjuiste onderbouwing van het besluit: de burgemeester suggereerde een ‘kraakgolf’ in Nijmegen, die aanzuigende werking zou hebben
– het ontbreken van een acute en daadwerkelijke (dreiging van) verstoring van de openbare orde
– het in strijd met hogere regelgeving optreden
– misbruik van bevoegdheden om een volgens de burgemeester gewenste discussie over kraken op te starten
– onjuiste toepassing van art. 172 lid 3 van de Gemeentewet: de daar gegeven bevoegdheid is te licht om een inbreuk te maken op het huisrecht en dus een woning te ontruimen.

Op dit laatste – maar belangrijkste – punt heeft de burgemeester het bezwaarschrift gegrond bevonden en het ontruimingsbevel ingetrokken.

Stichting Openbaarheid van Bestuur postbus 1501 6501 BM NIJMEGEN

[squat!net]


Tags: