kommissievergadering over Kalenderpanden

  kommissievergadering over Kalenderpanden


Kalenderpanden in kommissie

Donderdag 21-9 zal de brief van Geert Mak aan de gemeente Amsterdam behandeld worden in een kommissievergadering op het stadhuis. Het valt nog mee dat de gemeente een brief heeft kunnen terugvinden, want enkele andere raadsadressen zijn nooit meer boven water gekomen. Zelfs het raadsadres dat ook nog eens door sympathisanten van de Kalenderpanden op de voordeur van Patijn werd geschroefd, blijkt niet gevonden te kunnen worden.

Bij de behandeling van de brief van Mak zullen mensen van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok ook inspreken. De kommissievergadering begint om 20.00u in zaal 0239

Tot donderdag!

Een deel van de akties ter ondersteuning van de Kalenderpanden staat beschreven op squat.net/entrepotdok/akties.htm. Hieronder het dichtschroeven van de ambtswoning met een bord met een raadsadres erop (Deze is overigens eveneens gewoon op papier bezorgd).

Redaktioneel uit het Parool dd. 1-2-00 over scheefgroei op de woningmarkt: squat.net/nl/news/parool1010200.html

Open brief van velen aan de gemeente Amsterdam: squat.net/openbrief.html

en natuurlijk hier ook een link naar www.kalenderpanden.nl

[squat!net]