‘Toekomst UBICA-krakers onzeker’

 

  ‘Toekomst UBICA-krakers onzeker’

 


Utrechts Nieuwsblad, 19-02-2000

“Toekomst Ubicakrakers onzeker”

De vijftien krakers van de middeleeuwse panden aan de Ganzenmarkt 24 (rijksmonument) en 26 (gemeentelijk monument) in Utrecht verkeren in onzekerheid. De particuliere eigenaar, W.Vloet, heeft architect C.Koemans opdracht gegeven om de beide vervallen ‘Ubicapanden’ ingrijpend te renoveren. Wanneer de eigenaar bij de rechtbank een verbouwplan kan overleggen zodat de panden een bestemming krijgen, kunnen de krakers er in kort geding worden uitgezet. “Het is eenzelfde situatie als wanneer je van anderen op straat hoort dat ze je huis gaan opknappen en dat je er niet meer mag terugkomen” aldus kraker en bewoner Wilfried. De panden zijn sinds februari ’92 gekraakt. Architect Koemans legt uit dat hij al elf jaar geleden betrokken was bij de restauratie. “Nummer 26 was net gerestaureerd en toen brak er brand uit in nummer 24 en werden beide panden vrijwel verwoest.” Ubica beddenfabrikant en Muskens Slaapcentrum hebben er onder meer in gezeten. Er zijn volgens adjunct-secretaris T.Hilhorst van de welstandscommisie de afgelopen jaren wel wat plannen geweest om de panden een nieuwe bestemming te geven zoals een grandcafe. Maar dat ketste af omdat de gemeente op die plek geen horeca wilde vanwege de overlast. Intussen speelt een langslepend juridisch conflict tussen het bedrijf van de inmiddels overleden aannemer Uyland uit Soest en eigenaar Vloet. De aannemer heeft een vordering van enkele tonnen uitstaan op Vloet voor werkzaamheden in beide panden, die niet zijn betaald. Dit wordt bevestigd door de weduwe van aannemer Uyland. Zolang dit beslag duurt, is het juridisch niet mogelijk om met de daadwerkelijke verbouwing te beginnen. Het plan van Koemans behelst winkels op de begane grond en woningen daarboven. De architect bevestigt dat er een bouwvergunning en een monumentenvergunning worden aangevraagd. De laatste is nodig omdat het om monumenten gaat. Koemans verwacht dat binnen enkele maanden met de werkzaamheden begonnen wordt. Meer kan hij niet zeggen. Hij is toentertijd niet betrokken geweest bij het conflict tussen de eigenaar en de aannemer. Koemans zegt dat hij door zijn bemiddeling de eigenaar zover heeft gekregen dat de panden eindelijk worden opgeknapt. De eigenaar was gisteren onbereikbaar voor commentaar.

++++++++

Mensen die meer info hebben over deze vage plannen van “de Gemeente”, graag even snel doorbrieven aan N.V. Ubica of eventueel ook naar de Springstof

++++ U B I C A ++++ BLIJFT GEKRAAKT !!!!!

Springstof: Weekblad van de Utregse explosieve opruiingsdienst

K o p ij : Maandag 14:00 – 17:00 op Lauwerecht 55 Telefono : 030-2715483 Fax : 030-2721532 Conto corrente postale : 5188096 t.n.v. Springstof (Pezzente) Utrecht Smalto : springstof [at] antenna [dot] nl WWW : http://www.antenna.nl/springstof

 

.

 


Tags: ,