tentenkamp tegen woningnood

  tentenkamp tegen woningnood


Oproep van ROOD, SP-jongeren

TENTENKAMP TEGEN WONINGNOOD

De woningnood in Amsterdam is onverantwoord hoog, ongeveer 30.000 mensen zoeken een woning in Amsterdam. Onder hen veel jongeren, omdat zij vaak nieuwkomers zijn en weinig geld hebben. Om de Amsterdamse politiek duidelijk te maken dat er nu eindelijk iets gedaan moet worden, slaat ROOD (de jongeren in de SP), op maandag 7 juni de hele dag een tentenkamp op voor de hoofdingang van de Stopera. In de loop van de dag wordt een petitie aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder, Duco Stadig, waarin het volgende wordt geeist:

*Stop de uitverkoop van de kernvoorraad van sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor goedkope huurwoningen blijven eindeloos lang terwijl de gemeente woningen verkoopt of samenvoegt tot een dure woning. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het aanbod van genoeg goedkope huurwoningen.

* Nul is genoeg! Er moet een einde komen aan de krankzinnige huurstijgingen die de afgelopen jaren ongeveer 40% bedroegen. Veel jongeren betalen daardoor een te groot deel van hun inkomen aan huisvesting. De gemeente mag zich in de toekomst niet verschuilen achter de verzelfstandigde woningcorporaties om huurstijgingen te voorkomen.

*Het is schandalig dat Amsterdam geen huisvestingbeleid voor jongeren heeft. Dat terwijl juist jongeren de meeste problemen hebben met huisvesting. De gemeente moet erkennen dat er een grote woningnood is onder jongeren. Onderdeel van een huisvestingsbeleid voor jongeren zou in ieder geval goede voorlichting over woningcorporaties, huursubsidie en de rechten van een huurder moeten zijn. Er moet veel meer controle komen op de uitwassen van huisjesmelkers.

*Er moeten meer betaalbare onzelfstandige huurwoningen komen. De gemeente moet zonodig bijbouwen om de woningnood op te lossen. Amsterdam moet zich inzetten bij het Rijk om huursubsidie ook voor onzelfstandige woonruimte beschikbaar te maken.

De gemeente Amsterdam moet de woningnood oplossen en niet verergeren. De gemeente doet nu niets, ROOD komt in actie! Voor het tentenkamp is nog beperkt woonruimte beschikbaar dus extra actievoerders zijn van harte welkom.

tiepmiep