Relletje in conradstraat (amsterdam)

  Relletje in conradstraat (amsterdam)


Afgelopen maandag was er een etage in een sloopblok in de conradstraat gekraakt. Al snel wilde officier van justitie Van Schaik overgaan tot ontruiming op verdenking van het overtreden van artikel 429sexies. Omdat dit belachelijk is, het gaat immers om een sloopwoning die tot de sloopdatum niet meer verhuurd zou kunnen worden, wilde de kraakgroep Oostelijke eilanden een proces aanspannen tegen de staat. Er werd een afspraak gemaakt met de officier dat zijn besluit in de rechtzaal getoetst zou kunnen worden. Van Schaik liet ook weten dat de rechtzaak afgewacht zou worden. Woensdag vlak voor vijfen veranderde deze mening. Er werd opdracht gegeven tot ontruiming. Op z’n korte termijn (drie minuten) was het niet meer mogelijk om nog een dagvaarding uit te brengen en te laten bezorgen bij de rechtbank. Enkele uren later draaide de mobiele ME brigade de Conradstraat in en ontruimde de etage. Enkele toegesnelde krakers uit de buurt probeerden de ME-ers het pand weer uit te trekken. Na duw en trekwerk kwam de advokate van de krakers om te overleggen met de verantwoordelijke buurtagent. Toen ondertussen buiten meer duidelijkheid ontstond over de belachelijke handelswijze van justitie en politieburo IJ-tunnel, sloeg de vlam weer in de pan. Een aantal krakers probeerden zich weer een weg naar binnen te banen. In de consternatie sloeg iemand enkele ramen in van een politieauto Hierop ontstond een run op de dader. De krakers wisten enkele ME-ers tegen de grond te werken. Een ME-er ontsprong de dans en zette de achtervolging in. Een jongen werd uiteindelijk gearresteerd. Enkele anderen liepen klappen op.

De ontruiming is des te schrijnender omdat er daarna enkele kraakwachten op de etage gezet zijn van het buro Ad-hoc. Ad-hoc vangt geld van de gemeente en van de kraakwachten (vaak zelfs meer dan de huur die deze woningen oorspronkelijk kenden of zouden behoren op te brengen volgens de huurprijzenwet). De gemeente gebruikt niet meer de mogelijkheid om tijdelijke gebruikskontrakten volgens de leegstandswet af te sluiten. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling omdat in onze ogen kraakwachten (anti-krakers zoals ze zichzelf zijn gaan noemen) huurrechten ondermijnen. Zij geven die in een kontrakt op. Zelf kunnen ze geen enkel recht aan deze kontrakten ontlenen. Verder worden de woningen aan hen tegen een onaanvaardbare prijs verhuurd. Voor dit geld krijgen ze echter niets terug. Kraakwachten zijn ook vaak niet de mensen die proberen te knokken voor verbeterde woonverhoudingen en maken slechts gebruik van het feit dat eigenaren er liever geen krakers in zien. Waarom de gemeente hier is overgegaan tot het gebruik van kraakwachten is geheel onduidelijk. Sloopwoningbewoning of krakers in dergelijke panden leveren geen noemenswaardige last op.

We hopen hier binnenkort het vervolg van het verhaal te melden. Voor meer informatie over kraakwachten kan je kijken bij: http://squat.net/netherl/zonnebloem/index.html

ascii