Politie Den Haag bestrijd journalisten met drugs-APV

  Politie Den Haag bestrijd journalisten met drugs-APV


GROVE SCHENDING PERSVRIJHEID!

Ombudsman velt vernietigend oordeel over politieoptreden jegens journalist

Feddo Renier is verslaggever van de Haagse lokale Radio Tonka. Zijn stijl van verslaggeven kenmerkt zich als actiejournalistiek. Hierbij wordt niet het verhaal van een politiewoordvoerder of een persbureau na afloop klakkeloos overgenomen, maar in zijn optiek bestaat er geen objectievere manier van verslaggeven dan een weergave “van binnen uit” van de gebeurtenissen ter plaatse. De Haagse politie weet dit niet altijd te waarderen. Op 16 maart 1997 vond er in de Van Speijkstraat te Den Haag een ontruiming van een gekraakt pand plaats. Terwijl Feddo hiervan een reportage aan het maken was, is hem meerdere malen door politieagenten te kennen gegeven dat hij zijn apparatuur uit moest zetten. Toen hij hieraan geen gehoor gaf, werd hem een straatverbod opgelegd. En dat terwijl hij slechts op een afstand omwonenden aan het interviewen was. Er is hierbij nooit sprake geweest van het hinderen van de politie. Toen hij zijn professie bleef voortzetten, werd hij tenslotte gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Hij werd aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, te weten het overtreden van een A.P.V.-artikel dat er op gericht is drugsoverlast tegen te gaan. De afhandeling op het politiebureau was buiten alle regels om en alles duidt er op dat zijn arrestatie slechts tot doel had hem van de plaats van de ontruiming te verwijderen en hiermee het maken van een reportage te verijdelen. Na vrijlating bleken alle gemaakte opnamen gewist te zijn. Feddo heeft over bovenstaand politieoptreden een klacht ingediend, maar de politie verwierp zijn betoog. Feddo ging hier tegenin bij de “onafhankelijke” klachtencommissie, die echter slechts op het repliek van de politie reageerde. Tenslotte bracht Feddo het hele verhaal onder de aandacht van de Nationale Ombudsman, die hem in het gelijk stelde.

De Ombudsman vindt dat Feddo ten onrechte is aangehouden. Ook kan de Ombudsman zich niet aan het oordeel ontrekken dat de arrestatie slechts tot doel had de journalist van de bewuste plek te verwijderen. Alleen ten aanzien van de gewiste geluidsopnamen onthoudt de Ombudsman zich van een oordeel, wegens onvoldoende bewijs. Onlangs is Feddo weer gearresteerd in een soort gelijke stuatie. Dit illustreert dat bovenstaand verhaal geen uitzondering betrof.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Feddo Renier, frenier [at] dds [dot] nl

Het rapport kunt je opvragen bij de Nationale Ombudsman, onder nummer 99/298

PS Al eens eerder hebben 5 Leidse agenten er over gelogen dat ze zg. hadden gezien dat een teepie aan hem was terug gegeven. Later (na enig bluffen over getuigen) is het in beslag genomen teepje toch terug gegeven…PIGS!

maillijst