Persbericht van krakers uit de Amsterdamse Rivierenbuurt

 Persbericht van krakers uit de Amsterdamse Rivierenbuurt


Op 13 december vorig jaar zijn de panden 8-24 aan de Uithoornstraat, 3-5 aan het Meerhuizenplein en 46-48 aan de Holendrechtstraat gekraakt. Ondertussen vonden al een 60-tal mensen hier woonruimte.

De panden zullen op termijn gesloopt worden, maar dat zal nog wel even duren. Twee jaar geleden was al bekend om welke woningen het zou gaan en op welke termijn deze gesloopt zouden gaan worden. Sindsdien is er behoorlijk wat vertraging opgetreden en is de sloop meerdere malen uitgesteld.

Toch kregen de krakers op 18 januari een dagvaarding in de bus waarin Woningbedrijf Amsterdam stelt dat de krakers de sloop in de weg zitten.

Dit slaat helemaal nergens op daar:

  • De andere helft van het blok (van een andere eigenaar) ten vroegste in mei gesloopt wordt en men samen wil gaan bouwen.
  • De kans op inbraak door de open binnentuinen verhoogd wordt.
  • De nieuw te realiseren woningen tweemaal zo duur worden.
  • Er nog geen bouwaanvraag is ingediend, laat staan dat er een bouwvergunning afgegeven is.
  • Een asbestonderzoek en eventuele verwijdering opeens overbodig lijken.

Het lijkt erop dat men de krakers geen woonruimte gunt en men maanden eerder dan gepland tot sloop wil overgaan. Bovendien worden de nieuwe woningen voor veel van de oude bewoners te duur om terug te keren, zeker als je bedenkt dat dat pas in 2000 zal zijn en ze al sinds november 1997 uitgeplaatst zijn. De krakers zullen hieraan uiteraard niet meewerken en zullen er alles aan doen te BLIJVEN WONEN TOT AAN DE DAADWERKELIJKE SLOOP. Het kortgeding dient op 28 januari om 13.30u op de Parnassusweg 222. Daar het vertrouwen in de rechtsstaat niet zo groot is staan er ook nog wat andere dingen op stapel. Wij houden jullie op de hoogte. Voor meer info over de rivierenbuurtkrakers zie ook het stuk in het stadsblad over hen.


terug