ontruimingsvonnis NRM-complex

  ontruimingsvonnis NRM-complex


Haarlem –

De rechtzaak tegen de NRM-krakers is verloren. Er werd door de eigenaar geen enkel concreet koopcontract aangevoerd en ook heeft hij nog geen sloopvergunning (voor dat gedeelte van de fabriekshallen die hij zgn wil slopen). Zonder een enkel spoedeisend belang besloot de waarnemend rechtbank-president Mathijsse (in krakerskringen inmiddels ’24 uur Mathijsse’ genoemd) tot, u raadt het al, een ontruiming van het complex binnen 24 uur. De ontruiming wordt ongeveer a.s. dinsdag verwacht. Om het hele complex leeg te halen (het is 8000 m2 groot) zullen, naar verwachting, enige tientallen haarlemse veldwachters ‘moeten worden ingezet’. De ongeveer 50 bewoners(sters), bestaande uit Spanjaarden, Basken, Ieren, Schotten, Italianen en Nederlanders, zullen komende weken druk bezig zijn met het kraken van nieuwe woon-werkruimte. Dit zal waarschijnlijk een nieuw kraakgolfje veroorzaken in het doorgaans ‘dooie’ Haarlem

uit Haarlems Dagblad 26 maart 1999 ‘Krakers met honden beletten toegang’ Eigenaar eist vertrek krakers NRM-complex

Het NRM-complex aan de A. Hofmanweg in de Waarderpolder in Haarlem moet zo snel mogelijk worden ontruimd. Dat zei advokaat mr. J. Binnerts gisteren in een kort geding namens Rotorwaerder, eigenaar van het terrein. Gebouwen op het NRM-terrein die al jaren leeg staan, zijn vorige maand gekraakt. Volgens Binnerts heeft de eigenaar echter vergevorderde plannen met het terrein, die door de kraakactie gefrustreerd worden. De krakers zijn van mening dat hun aanwezigheid die plannen niet in de weg staat, zei hun advocaat mr. D. van Barneveld. Rotorwaerder heeft een lap grond en een deel van het complex verkocht. Zo zou KPN de lap grond per 1 mei willen gebruiken als parkeerterrein. Ook is er een sloopvergunning aangevraagd voor een aantal panden. De eigenaar wil van het hele complex af. Er zou zich al een gegadigde hebben gemeld die wel wil kopen, maar de makelaar kon vorige week het terrein niet op met zijn klant. Een groepje krakers met honden zou hem de toegang hebben belet.

Van Barneveld bracht daar tegenin dat de plannen weinig concreet zijn. “En de nieuwe eigenaar moet de anden ook echt gebruiken”, zei hij. “Anders krijg je misschien weer leegstand”. Als een deel van het complex verkocht of verhuurd wordt, kunnen de krakers best in de andere gebouwen blijven zitten, zei de advocaat. “Ik denk niet dat KPN moeite heeft met de aanwezigheid van krakers bij een parkeerterrein. Zij kunnen juist een oogje in het zeil houden.”

Volgens Van Barneveld hoeft de eigenaar niet bang te zijn dat hij het terrein niet meer op kan. “De makelaar werd tegengehouden omdat het kort geding kwaad bloed had gezet bij mijn cliënten. Dat gebeurt niet meer. Bezoekers die zich 48 uur van tevoren melden, zullen ze gewoon binnenlaten.” Binnerts ziet niets in een gecombineerd gebruik van het terrein. “De koper die op 1 mei oplevering verwacht, accepteert het niet als er nog krakers zitten.” Dat weegt volgens Van Barneveld niet op tegen het belang van de groep die het NRM-terrein nu bevolkt. “Zij willen daar wonen, workshops houden en een skatepark bouwen.”

De rechter doet op 2 april uitspraak.

squatters Embassy