krakers in Hoorn gedagvaard

  krakers in Hoorn gedagvaard


Krakers in Hoorn (Noord-Holland) gedagvaard

Penisoenfonds voor de metaalindustrie heer en meester over een wijk van Hoorn

Zojuist zijn de krakers van Reiger 48 en 49 gedagvaard. Korte tijd terug werden deze huizen gekraakt omdat ze al jaren leeg stonden. De eigenaar heeft in dat buurtje minimaal 195 huizen in bezit, waarvan er meer dan 50 leeg staan. Er bestaat al langer een groep verontruste bewoners van het bewoonde bezit van het PENSIOENFONDS VOOR DE METAALINDUSTRIE wegens de slechte staat van de nieuwbouwpanden. Wegens de lange duur van de leegstand en het vervallen van de lokale anti-kraakwetgeving weigerde de politie te ontruimen (‘binnen kijken? Niet nodig, we weten dat het al lang leeg staat’, aldus de wetshandhavers). De dagvaarding is gebaseerd op een verkoop aan een onbekende koper, gesloten op onbekende datum met als voorwaarde lege oplevering van ruim 50 huizen en de bewoonde oplevering van ongeveer honderd huizen. De nieuwe eigenaar heeft, naast dat hij zichzelf niet kenbaar heeft gemaakt, geen plannen met de lege woningen gepresenteerd. Na ontruiming volgt dus weer leegstand. De eigenaar hoopt te voorkomen dat als de krakers ontruimd worden uit de eerste twee huizen ze doorverhuizen naar de overige lege woningen door die ook allemaal te dagvaarden. Deze huizen staan leeg (zeggen ze ook zelf!). Hoewel de leegstandswet deze mogelijkheid helemaal niet kent, weet men maar nooit naar welke pijpen de rechter in die kontreien danst.

Het proces is om vrijdag 9 april 9.30u te Alkmaar

Overigens vernielde de deurwaarder ook nog een deur bij het langsbrengen van de dagvaarding. De deurwaarder is Alexandra Henriette Marie Wouters-Plas, werkzaam op het kantoor van Bouwhuis, Lepelaar 2 te Hoorn

squatters Embassy