Kraakrubriek

 

 Kraakrubriek

 


 Alkmaar:

Ook in Alkmaar blijkt het concept ‘woonwerkkamp’ in de praktijk gebracht te worden. Op 24 januari is een bejaardenhuis aan de Dillenburgstraat 62-71 gekraakt. Het gaat hier om tien woningen waar de eigenaar, stichting ‘Woonwaard’ nog geen plannen voor heeft. De plannen van de krakers zijn vooralsnog onduidelijk.

 Amsterdam
 • Twee pandjes in de Gerard Brandstraat, bijgenaamd het Brandtalarm, worden verlaten. Ze waren in juni 1998 gekraakt waarna de eigenaar aangifte deed. Op dat moment had de eigenaar geen plannen met het perceel. Nu er inmiddels enkele maanden terug een bouwvergunning is afgegeven, trekt de officier de oude aangifte uit de bus en wil 7 maanden na de kraak alsnog laten ontruimen op artikel 429sexies. De eigenaar heeft op dit moment al meer dan een jaar niets met het pand gedaan. Omdat het moment van kraken schijnt te tellen voor Justitie, hebben de krakers besloten geen kort geding tegen de staat aan te spannen. Het gevolg zou volgens de krakers zijn dat als de zaak gewonnen wordt de Officier van Justitie sneller gaat beslissen. Of dit een probleem is, is een zaak waar nog over gediskussieerd kan worden. In deze zaak zou winst van een kort geding tegen de staat op korte termijn toch tot ontruiming leiden, want op basis van de bouwvergunning kan de eigenaar toch dagvaarden. Justitie wil de eigenaar blijkbaar graag aan een ontruiming op staatskosten helpen.
 • Een gedeelte van de krakers in de Tomatenstraat is ontruimd. De bewoners van de huisjes die een kort geding tegen de staat aanspanden teneinde strafrechtelijke ontruiming te voorkomen, kunnen de uitspraak afwachten. Eerder zorgden enkele krakers voor spektakel door de lokale media te vertellen dat zij niks van de buurt moesten hebben want ze hadden er toch niets aan. Tevens was er enige opschudding omdat gekraakte woningen leeg bleven staan, terwijl er andere woningzoekenden graag hadden gaan wonen.
 • Ook de sloopwoningbewoners van het Meerhuizenplein 3 en 5, Uithoornstraat 8-24 en Holendrechtstraat 46 en 48 hebben het niet makkelijk. Het woningbedrijf Amsterdam wil slopen ondanks dat er nog geen bouwvergunning is afgegeven. De krakers vrezen een kale vlakte die er te lang zal liggen en vinden dat zij dan nog best in de panden hadden kunnen wonen. Het woningbedrijf verwacht dat de bouwvergunning wordt afgegeven op het moment dat het terrein bouwrijp is gemaakt. Rechter Branberger gaf de voorkeur voor het verhaal van het woningbedrijf die een van de dikste dagvaarding sinds het in werking treden van de leegstandswet had laten produceren.
 • Het kraakpand ‘Vuur & Vlammen’ aan de Prinsengracht is verkocht aan Kess Corporation NV op de Nederlandse Antillen. Kess zou eerder de potentiele koper van Spuistraat 199 zijn. Omdat de personen achter Kess zich toendertijd niet bekend wilden maken, wilde de rechter niet over laten gaan tot ontruiming om voor lege oplevering te zorgen. De geheimzinnigheid van Kess heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met witwas-zaakjes van Nico Sandmann waarvan enkele weken geleden op de Overtoom gekraakt werd.

zondag 14 februari werd gepoogd een pandje aan de Eerste Weteringdwarsstraat te kraken. Bij het kraken kwam een hysteriche kraakwacht naar buiten. Deze zei op te passen dat een en twee-hoog niet gekraakt zouden worden. De koevoet werd dus onmiddellijk op de begane grond tussen de deur gezet en de doorgang naar boven werd dichtgemaakt. Met enige moeite wilde de politie deze wijze van kraken wel accepteren. De eigenaar van het pand is Stichting Diogenes. Deze stichting is van enkele bekende monumentenzorgers die zich bezig houd met het opknappen van monumentjes zonder winstoogmerk. Eerder spraken krakers met de stichting over eventuele aankoop van het toendertijd gekraakte pand ‘Paard van Amstel’.

Ontruimingsvonnissen leegstandwet rechtbank Amsterdam
12-11-98:Generaal Vetterstraat 49 & 71
26-11-98: Hoofdweg 122-128 (zaak aangehouden, gemeente moet gehoord worden)
03-12-98: Van Beuningenplein 103 (verstekvonnis)
17-12-98: Nwe Batavierenstr 5-hs
17-12-98: Idem 13-hs
17-12-98: Nwe Uilenburgerstr 74-hs
17-12-98: Saxenburgerdwarsstr 15 & 17 (verstekvonnis)
17-12-98: De Admiralengr 168-II (verstekvonnis)
23-12-98: Mr. Troelstraln 20 te Amstelveen. (verstekvonnis, huurzaak)
23-12-98: Hudsonstraat 47-I
23-12-98: Weth ed. Polakstr 5 (verstek)
30-12-98: Prinsenstr 12 (gewonnen door krakers)
07-01-99: 1e Helmersstr 6 (17 jaar gekraakt, per juni eruit)
14-01-99: Keizersgr 107 (verstekvonnis)

04-02-99: Groest 116a Hilversum (gewonnen door krakers)

04-02-99: Meerhuizenplein 3-5

Uithoornstraat 8-24

Holendrechtstraat 46-48

 Arnhem:

 

 • Conradweg 14 is gekraakt. Het pand stond leeg sinds het faillissement van foto-ontwikkelaar EuroColour in november 1997. De nieuwe eigenaar sinds de donderdag voor de kraak is
  projektontwikkelaar/aannemer Projektro bv uit Arnhem. De kontakten voor overnname van het pand dateren al sinds september 1998, maar het pand moest eerst ‘gesaneerd’ worden. Waarschijnlijk is dat een duur modern woord voor uitslopen. Tot heden ten dage is er nog
  niets gesaneerd aan het terrein.
 • Het kraakspreekuur Arnhem is vanaf 12 februari gevestigd op het adres Sweerts de Landasstraat 73, 6814 DB Arnhem. Tel. 026 – 571 57 99. Het spreekuur zal worden gehouden op vrijdagavond.
 Den Haag:
 • Wordt het Brullend Breekijzer (B*B) toch ontruimd? Hoewel de antikraaktermijn (1 jaar) voor het eerder gedane ontruimingsvonnis is verlopen, wil de Mey het B*B toch laten ontruimen, en wel op: 8 maart 1999! Zorg dat je er dan ook bent om ‘s lands oudste kraakcafé te verdedigen (het liefst voorbereid).
 • Op maandagnacht 8 februari is de bijna 2 jaar leegstaande voormalige ambassade van Thailand gekraakt. Omdat ambassades speciale bescherming genieten van het gastland is het pand dinsdagavond ontruimd. De krakers gingen er vrijwillig uit, want als de politie niet zou optreden dan zou de Thaise ambassadeur het recht in eigen hand nemen(!).
 • Noorderbeekstr.1 was net door een speculant (de Boer bv.) opgekocht om de uitkooppremie van de gemeente op te strijken voor als het gesloopt gaat worden. Tot die tijd wil de op geld beluste eigenaar het ook nog verhuren. Hij was dus helemaal niet blij toen op 3 februari het pand gekraakt werd. Hij dreigde gelijk met een knokploeg toen de politie het niet voor hem op wilde knappen, maar de krakers hebben een mobiel en deinzen bovendien nergens voor terug…
 Deventer:

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) schaart zich achter de plannen om de gekraakte Boreelkazerne te ontruimen en te verherbouwen tot o.a. een mega-supermarkt en een mega-bioskoop. Dit plan stamt uit de koker van de projektontwikkelaar Development Coordination uit Deventer en het MAB uit Den Haag. In eerste instantie hield het MKB zich op de vlakte, maar na een onderzoek stemmen zij alsnog in met het bedreigen van de krakers.. Ze willen wel dat de rest van de binnenstad eerst op de schop gaat en er een parkeergarage bijgebouwd gaat worden.

 Hilversum:

De krakers van Groest 116a hebben het kort geding leegstandswet dat de gemeente Hilversum tegen hen had aangespannen overleefd. De gemeente had gedagvaard omdat men het pand nodig zou hebben voor tijdelijke vervangende huisvesting voor een ondernemer die voor een nieuwbouwplan zou moeten wijken. Rechter M de Rooij vond het verhaal van advokaat Lans echter aannemelijker. Lans stelde dat er nog niemand als tijdelijk huurder te boek stond. Een eerdere potentiele gebruiker, handelsonderneming Tos, had van het aanbod afgezien.

 Koog aan de Zaan
 • Het was al weer zes jaar geleden dat de laatste kraak in de Zaanstreek plaats vond. De leegstand was dan ook aardig opgelopen en de krakers hadden het voor het uitzoeken. De blik bleef rusten op Zuideinde 123 dat al anderhalf jaar leeg stond. Het pand is in eigendom van de Rabobank die het wil slopen maar zijn papieren niet rondkrijgt. De kraakstatus van de voormalige kinderdagopvang aan het Zuideinde leek in eerste instantie bedreigd omdat de gemeente Zaanstad nog steeds de verouderde nieuwste variant anti-kraak APV gehandhaafd had. Hoewel de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar aanleiding van een kraak in Rijswijk de model APV had aangepast, was dit niet overgenomen in de gemeente Zaanstad. Naar aanleiding van deze kraak en een brief van het Spekulatie Onderzoeks Kollektief-Amsterdam gaf men te kennen de APV niet meer te gebruiken totdat deze definitief van tafel geveegd word.
 • Al eerder meldden we in deze rubriek de enorme leegstand in de Zaanstreek. De lokale politieke partij Rosa had namelijk een kraakoffensief voor de lente aangekondigd. Dit plan leeft nog steeds. Men heeft ondertussen al een lijst van 50 tot 100 leegstaande panden opgesteld. Binnenkort kunnen de Amsterdammers de woorden van burgemeester Vreeman van Zaanstad ter harte nemen en ook eens over hun gemeentegrenzen heen kijken. Vreeman betichtte Amsterdammers er via AT5 van provincialen te zijn die niet verder dan hun eigen straat kijken. Deze uitdaging nemen wij hier graag aan…
 Meteren:

terug