kraaknieuws uit Hoorn, Amsterdam, Eerbeek etc.

  kraaknieuws uit Hoorn, Amsterdam, Eerbeek etc.


Amsterdam

*De deelraadsplannen voor de Plofhoek en omgeving lijken vooralsnog doorgang te kunnen vinden. Enkele jaren geleden vond er een gasexplosie plaats in een hoekpand aan de Groen van Prinstererstraat. De leegstand die daarna volgde in de ruines werd later gekraakt. De deelraadsambtenaren zagen hier een mooie mogelijkheid om er een sloop-nieuwbouwprojektje door te jassen of op zijn minst een aantal kleine goedkope etages samen te voegen tot grote ‘woonwerk-woningen’. Dit laatste bleek niet te kunnen, want door teveel aanpassingen aan de panden zou hun fundering instabiel kunnen worden. In plaats van het hoognodige aan de etages te doen en hun huur laag te houden om woningen voor starters op de woningmarkt te behouden, willen de meeste partijen gaan voor de sloop-nieuwbouw. Amsterdam Anders zag graag dat men de restanten van de plofhoek voor iets anders ging gebruiken, zoals een woongroepwoning. Ook de lokale partij Buurt en Westerpark zag meer in het opkalefateren van de omliggende etages in plaats van het opofferen van woningen voor hen die zonder veel geld nog een plek op de Amsterdamse woningmarkt moeten veroveren.

*Op 1-4 werd er door rechter Branbergen vonnis gewezen in de zaak van Nervus Rerum BV uit Dordrecht tegen de krakers van Kinkerstraat 240 in Amsterdam. Er was al eens eerder een zaak hierover geweest, maar er moest meer informatie ingewonnen worden, waarna het proces kon voortzetten. De eigenaar stelde dat hij het pand niet meer kon verzekeren wegens brandonveiligheid. De brandweer is toen komen kijken. Deze konkludeerde dat door de beschadigingen van de plafonds de brandverspreiding weliswaar snel kon gaan, maar dat de kans op het ontstaan van brand niet hoger was dan elders. Deze konstateringen rechtvaardigen volgens de rechter niet een ontruiming in kort geding. Dat een verzekeringsmaatschappij niet wilde verzekeren, zegt niet dat er geen andere maatschappijen zijn die dat wel willen. “Dit gegeven kan mogelijk een rol spelen bij een in bodemprocedure in te stellen ontruimingsvonnis tegen de huurder van het pand “(De huurder van het gehele pand gebruikt slechts een gedeelte, de rest is gekraakt), aldus de rechter. Hij weigerde dan ook een ontruimingsvonnis af te geven.

Den Haag

In het weekend van 2 april is de voormalige Dagmarkt in de Raamstraat gekraakt. Een paar weken eerder was de kraak ervan mislukt wegens betrapping op heterdaad. De ruimte schijnt eigendom te zijn van de Konmar, die het weer aan de Zeeman had verhuurd of andersom.

Deventer De bewoners en gebruikers van Megakraakkomplex de Boreelkazerne hebben hun proces verloren. De Staat der Nederlanden eiste ontruiming om het verkoopbedrag van vier miljoen te kunnen innen, om risico’s met het complex uit te sluiten en om voorbereiding mogelijk te maken voor de sloop en verbouwingsplannen van de Boreel. Volgens De Vries, die namens de staat optrad, staan de exacte nieuwbouwplannen weliswaar niet vast, maar is duidelijk dat er ge- en verbouwd gaat worden. “De gemeente wil het op tijd aan de projektontwikkelaar leveren”, aldus advocaat De Vries. De rechter tuinde in deze potentiele ontruiming voor leegstand en geeft de krakers twee maanden oprottermijn.

Eerbeek

In Eerbeek is op 5 maart aan de Tullekensweg 10 een pandje gekraakt dat op het terrein staat van eigenaar Schotpoort Holding BV. De krakers hebben van de advokaat van de holding, Mr. Gijselhart uit Zutphen, een kraakwachtkontrakt aangeboden gekregen. De vier bewoners wilden dit niet tekenen, onder andere vanwege het feit dat de bewoners voor alles dienden op te draaien, zoals het laten kontroleren van de schoorstenen door de brandweer en het voorkomen van schade aan het pand en het niet verbouwen en opknappen van het pand zonder toestemming. Na overleg met hun advokaat, J.Brouwer uit Apeldoorn, zijn de krakers wel van plan om een aangepaste versie van een overeenkomst te tekenen. De eigenaar wil het pand slopen om uit te kunnen breiden met parkeer en werkplaats. Procedures voor de benodigde vergunningen zouden nog niet lopen bij de Gemeente. Omwonenden gaan waarschijnlijk protest aantekenen, omdat de uitbreiding in een groenzone ligt. Waar de krakers in deze zaak staan, is onduidelijk.

Haarlem

Op 25 maart vond er een proces plaats tegen de bewoners van het NRM-komplex. Er werden allerlei argumenten voor ontruiming aangevoerd. Zo zou KPN de lap grond per 1 mei willen gebruiken als parkeerterrein. Ook is er een sloopvergunning aangevraagd voor een aantal panden. Dat de vergunning nog niet is afgegeven, maakte de rechter weinig uit. De eigenaar wil van het hele complex af. Er zou zich al een gegadigde hebben gemeld die wel wil kopen, maar de makelaar kon vorige week het terrein niet op met zijn klant. Een groepje krakers met honden zou hem de toegang hebben belet. De waarnemend rechtbank-president Mathijsse (in krakerskringen inmiddels ’24 uur Mathijsse’ genoemd) besloot tot, u raadt het al, een ontruiming van het complex binnen 24 uur. Vooralsnog is het complex bij ons weten niet ontruimd. Ondertussen is er wel een hoger beroep door de advokaat van de krakers, van Barneveld, aangespannen

Hoorn (NH)

De twee gekraakte huizen in Hoorn, Reiger 48 en 49 hebben ondertussen alweer een overhaast proces achter de rug gehad. De eigenaar, het Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid, stelde dat zij een verkoopkontrakt hadden met Nationaal Grondbezit. Op het proces kwam er een lullig papiertje op tafel waaruit deze koop zou moeten blijken. De verkoop heeft volgens de dagvaarding betrekking op 150 van de bijna 200 woningen die het Pensioenfonds in die buurt in bezit hebben. De enorme leegstand in die buurt en het achterstallige onderhoud zullen wel een direkte relatie hebben met de verkoopplannen voor deze gesubsidieerde woningen. De krakers hebben in hun proces gesteld dat ze het onzin vonden om te vertrekken voor de doorverkoop en willen blijven zitten totdat er daadwerkelijk meer legale bewoners voor de panden gevonden zijn. Toen de rechter dit voorlegde aan de eiser, kon deze weinig anders dan instemmend mompelen, ze zouden het voorleggen aan de koper. Hier kwam het echter niet van want de rechter wees ontruiming toe. Die ene ‘kritische vraag’ moest blijkbaar de kreativiteit van de rechter onderstrepen. De bewoners moeten voor 15 april eruit zijn. Overigens probeerde het pensioenfonds ook een ontruimingsvonnis voor de tientallen andere woningen die leeg stonden te krijgen met een anti-herkraaktermijn. De leegstandswet biedt hier geen ruimte voor. De rechter wees zowaar dus deze eis af.

Nijmegen: Op 28 maart is er een kantoorgedeelte van een flat aan het stationsplein in Nijmegen gekraakt. De bewoners van bovenliggende flats waren hier niet echt blij mee, omdat de krakers al op de eerste nacht een feest wisten te geven en daarbij zo’n herrie produceerden dat het geluid door meerdere verdiepingen heen wist te dringen. Bij navraag van onze zijde bleek het niet om wild krakers te gaan, maar ‘ze zijn wel erg wild’, aldus onze informant. De eigenaar, Van de Water Beheer BV, is nu druk op zoek naar juridische ontruimingsmogelijkheden.

VELP

Villa 13 aan de Arnhemsestraatweg 13 is per 5 maart in hoger beroep gegaan in een zaak tegen de gemeente Rheden. De bewonersters hadden eerder een kort geding aangespannen tegen de afwijzing van de aanvraag om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De rechter kwam met een uitspraak waar ze stijl van achter over vielen. De bewonersters waren in de ogen van de rechter geen direct belanghebbenden, en als zodoende werden zij niet ontvankelijk verklaard! In hoger beroep is het de bedoeling een uitspraak te verkrijgen over deze niet ontvankelijkheid, omdat het een onaangename onwikkeling is die consequenties kan hebben voor in ieder geval kraakpanden in de regio. Tevens deed de rechter nog een vage uitspraak, namelijk dat de rechtbank niet kon overzien wat voor gevolgen deze uitspraak zal hebben voor wat de ontvankelijkheid betreft van de bewoners in gemeentelijke procedures. Hiermee zet ze een deur open voor de gemeente om dat eens te gaan testen. En dat kan gaan betekenen dat krakers weer als geen belanghebbenden in dit soort procedures buiten spel kunnen worden gezet.

squamb