Het stinkt in de Kinkerbuurt

 Het stinkt in de Kinkerbuurt


Buurtbriefje te bezorgen na de ontruiming:

BESTE BUURTBEWONERS, 16-3-99

Het is wweer eens zo ver: er worden mensen uit hun huis getrapt.

De reden hiervoor is dat -volgens de politie- de woningen die zij gekraakt hadden nog geen jaar leeg stonden. U heeft allen al jaren kunnen zien dat dit niet waar is: de woningen stonden welzeker meer dan een jaar leeg.

Omdat de politie van Oud West de laatste jaren niet funktioneert als ordehandhavingsinstrument maar als hulpje voor eigenaars, hebben ze samen met de eigenaar van ons huis -de Blokker- een juridische konstruktie verzonnen waardoor wij nu ontruimd worden. Het gebouw zou in gebruik zijn geweest omdat er fundamentenonderzoek is gedaan. Nodeloos te zeggen dat de fundamenten onder de grond zitten, en wij op 1 hoog en hoger. De ruimtes waarin wij wonen zijn dus niet gebruikt ten tijde van dit fundamentonderzoek.

Het heeft er dus alle schijn van dat wij ontruimd worden omdat de politie niet wil dat er panden in de Kinkerbuurt gekraakt worden. Dit ondanks de langdurige leegstand en verloedering die dit met zich mee brengt. Dit is een politieke keurze van het wijkteam Oud West, waar de politie zich verre van politiek hoort te houden.

Het volgen van juridische procedures om dit soort eigenrichting door de politie tegen te gaan wordt ons door diezelfde politie onmogelijk gemaakt. Ziedaar: er is een staat binnen de staat gevormd. De ‘staatshoofden’ van dit politiestaatje heten Jan van der Neut en Hero Brinkman. Zij hebben in het verleden -ook recent- meermalen botweg staan liegen tegenover krakers, zij hebben bedrog en fraude gepleegd. Hiertoe halen wij als voorbeelden de -nu alweer lang leegstaande- jansen Behang (Kinkerstraat 272-274) en het ook leeg staande postkantoor op Kinkerstraat 106-108 aan. Beide gevallen hebben de heren Jan en Hero gelogen, verdraaid en gemanipuleerd met informatie.

Nu is het dus weer zo ver. Kinkerstraat 260-262 wordt door deze heren weer overgeleverd aan een bedrijf dat het heeft uitgesloopt, heeft laten verkrotten en nu zonder de benodigde vergunningen wil gaan verbouwen. Jazeker, het stinkt in de Kinkerbuurt. Het stinkt naar blauw.

Met vriendelijke groet,

Uw voormalige buren van Kinkerstraat 260-262

Vindt u ook dat dit politie optreden en -beleid belachelijk is? Vertel het ze: Wijkteam Oud-West, tel. 020-5593370.


terug