Gekraakt De ARK ‘Het Staatsgeheim’

 

  Gekraakt?: De ARK ‘Het Staatsgeheim’

 


Gekraakt?:De ARK ?Het Staatsgeheim?

stan baggen

UTRECHT- Na maanden van vooronderzoek is afgelopen dinsdag 27 juli 1999 de villa aan de Kanaalweg 64 in onze handen gevallen. De inmiddels tot de Autonome Republiek Kanaalweg Het Staatsgeheim omgedoopte villa is toen door 4 toekomstige bewonersters met zo’n 25 mensen aanhang gekraakt en in gebruik genomen.De villa, eigendom van Defensie stond volgens ons vooronderzoek sedert mei 1998 leeg. Na de kraak, die met precisie was voorbereid, kwam al snel een beheerder van Defensie aangelopen met de mededeling dat de villa in gebruik zou zijn bij ‘een klant’ en de Militaire Inlichtingen Dienst. Wie die klant was, wilde de knakker niet zeggen, dat de man gelijk de MID er na noemde (‘daar zijn jullie vast wel geinteresseerd in’) bevreemde ons eigenlijk een beetje. Vermoedelijk betrof ‘de klant’ het schoonmaakbedrijf die het pand bij tijd en wijle van binnen schoonhield. Het schijnt dat Defensie de villa per 1 januari wil verhuren aan het bijna failliete ID-tv voor opnames. Hoe dit in elkaar steekt zullen wij nader uitzoeken.

FAKEOPSTELLING

Onderzoek had aangetoond dat er sprake was van een fake-gebruik-opstelling?: op lage tafeltjes lagen TL-lampen met het licht omhoog die waren aangesloten op tijdschakelaars. In onze ogen was dit een opstelling om gebruik te suggereren en geen daadwerkelijk gebruik. Dit hebben wij ook telkens volgehouden. Nadat de Koninklijke Marechaussee was gearriveerd leek het er ons op dat Defensie het op een akkoordje wilde gooien (?gaat U mee, dan regelen wij dit even op kantoor?) en dat de OVJ buiten het geheel zou worden gehouden. Hierop trok onze advokaat E.Hummels aan de bel bij de OVJ. Eveneens hadden wij via onze advokaat een Kort Geding tegen de Staat aangespannen en een brief naar de OVJ gestuurd met onze verklaring. De Officier van Justitie besliste eerst ‘voorlopig positief’ in ons voordeel. Later werd dit omgezet in een nog positievere fase (eksakte naam vergeten) voor ons, mits er een intentieverklaring zou worden opgesteld waarin wij verklaarden niet op de rest van het Defensieterrein zouden komen.Deze werd de volgende dag opgesteld. Onze advokaat stuurde ‘m op naar de OVJ die nu geheel in ons voordeel besliste. Het Kort Geding tegen de Staat werd door onze advokaat hierop ingetrokken?: Defensie ligt waarschijnlijk nog te bakeleien met de tekst. De eerste dagen werden frequent vanuit achterliggende gebouwen en voorbijrijdende auto’s foto’s gemaakt (ze blijven paranoia die lui), Eveneens werd er door beveiliging op allerlei manieren gekontroleerd?: per auto, fiets en lopend. Nu worden we alleen een keer per dag bekeken vanuit de gebouwen.

ONTRUIMEN OF ONDERTEKENEN

De landsadvokaat heeft laten weten een Kort Geding aan te zullen spannen om ons een gebruikersovereenkomst te laten tekenen en als wij dat niet willen ontruiming te vorderen. Wij wachten af. De plannen van Defensie met het pand zijn nog niet geheel duidelijk, het schijnt dat ze het op langere termijn willen afstoten. Het pand, die in een Rijksmonumentenprocedure zit, is aan de buitenkant slecht onderhouden. Van binnen is er, alhoewel oude elementen aanwezig zijn, duidelijk gemoderniseerd. Van buurtbewoners, maar vooral ook van woon-werkverkeer mensen krijgen we veel positieve reakties (Hé, het is gekraakt?: te gek!). Ook komen er oud-medewerkers op bezoek, die vroeger bij Jongerius, de eerste Ford-dealer in Nederland en de eerste eigenaar, hebben gewerkt. Jongerius zou in de oorlog niet zo fris zijn geweest De Staat verklaarde Jongerius failliet en nam de villa over. De vrijstaande villa zal voorlopig worden bewoond door vier personen, later zal dit uitgebreid worden.

 

squamb / ubica NV