Bijzondere ontruimingszaak kraakpand Amsterdam

 Bijzondere ontruimingszaak kraakpand Amsterdam


 Uitspraken rechtbank Amsterdam:

Tsja, en toen gingen we het lijstje overtikken. Er zijn altijd veel verstekvonnissen. Dat wil zeggen dat niemand zich verdedigd heeft. Dat betekent dus eigenlijk al dat je verloren hebt, want als niemand de eigenaar tegenspreekt dan is zijn verhaal altijd wel aannemelijk.

Alweer enkele jaren geleden begon het ons op te vallen dat rechters soms de termijn waarbinnen een pand niet geherkraakt mocht worden ook bij verstekzaken beperkte, soms tot drie maanden. De periodes worden overigens steeds korter. Er mag namelijk ontruimd worden via een kort geding als de rechter vindt dat de eiser (bijvoorbeeld de eigenaar) er een belang bij heeft (hij moet iets met het te ontruimen perceel gaan doen) en spoedeisend is. Echt haast heb je natuurlijk niet als je zegt dat je het wil laten ontruimen maar dat je het daarna met een vonnis nog een jaar lang leeg mag houden. Logisch dat ze de tijd waarin eigenaren panden leeg kunnen laten staan met de welzegening van de rechters dus beperken. Hier was altijd wel veel gezeur voor nodig, maar uiteindelijk had het effekt zelfs dus ook voor verstekvonnissen.

 Gillis van Ledenberchstraat

De zaak werd nog mooier toen niet al te lang geleden er zelfs een tussenvonnis kwam voor een woning in de Damstraat. Niet dat het veel zin had, want de krakers waren al weg. Een tussenvonnis wordt veelal gedaan als je betoogt dat de gemeente of andere instanties essentiele informatie hebben voor het kort geding. Als er niemand betoogt, dan verwacht je al niet dat er dus een tussenvonnis komt. Onze verbazing werd des te sterker toen vandaag de uitspraak van het kort geding van huisjesverzamelaar Pronk tegen de krakers van de loods aan de Gillis van Ledenberchstraat 12 en 14 in de bus plofte.

Een citaat van dit verstekvonnis:

3. Eiser vordert gedaagden te veroordelen de bedrijfsruimte te ontruimen op grond van de stelling dat zij deze zonder recht of titel in gebruik hebben.

4. Voor de beoordeling van de vordering is het noodzakelijk B&W om inlichtingen te vragen (…)

5. Om gedaagden in de gelegenheid te stellen daarbij aanwezig te zijn dient eiser hen op te roepen bij aangetekende brief.

6. Ter voortgezette behandeling zullen inlichtingen worden gevraagd, onder meer over de mogelijkheid om de krakers te herhuisvesten en over eventuele plannen van de gemeente met het pand (vordering, onteigening, koop).

BESLISSING BIJ VERSTEK

1) Bepaalt dat de behandeling van de zaak wordt aangehouden tot woensdag 3 maart 1999 om 11.00 uur.

(…)

De rechter bij dit alles was Orobio de Castro, die zich eerder voor de justitiekrant nogal sociaal uitliet over krakers. Deze uitspraken vind je hier. Deze uitspraken staan overigens ver van de realiteit. Van de gewone rechtzaken wordt zo ongeveer 1 op de tien door de krakers verloren.


terug