??

 MIX


 KADASTER

Voor je gaat kraken is het belangrijk om te weten wie de eigenaar is. Dit is vrij eenvoudig te achterhalen bij het kadaster zie adressenlijst. Bij het rijkskadaster kost deze informatie ƒ10,-. Bij het gemeentekadaster is het goedkoper ƒ8,-. Deze informatie is echter minder recent en soms zelfs sterk verouderd. Bovendien moet je voor het gemeentekadaster eerst naar de Bijlmer. Soms is het echter helemaal niet nodig om naar het kadaster te gaan. Bij de SWD kom je er meestal wel achter of een woning van een woningbouwcorporatie is en van welke. Ook kan het zijn dat het KSU meer weet. Bij de SWD mogen ze eigenlijk niet zeggen wie de eigenaar is, als het een particulier betreft, soms heb je echter geluk en doen ze het toch.

 EIGENAREN

Wanneer je weet wie de eigenaar is van het te kraken object, is het verstandig deze informatie eerst met jouw KSU door te spreken. Niet alle eigenaren zijn even vriendelijke types, sterker nog sommige kunnen ronduit gevaarlijk zijn. Wanneer je iets van zo’n figuur gaat kraken kun je maar beter goed voorbereid zijn. Door de jaren heen hebben de verschillende KSU’s heel wat ervaring opgedaan met ongure eigenaren en velen zijn dan ook bekend.
De KSU’s hebben echter niet alle informatie. Voor een completer overzicht kun je terecht bij het Speculatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) zie ook bijlage SPOK. Hier hebben ze een archief waarin allerlei informatie over eigenaren is opgeslagen. Van speculanten en projectontwikkelaars tot ware criminelen en hun knokploegen. Ondanks deze informatiemassa is het zo dat zelfs wanneer men niets weet over een eigenaar, deze wel degelijk gevaarlijk kan zijn. Iedere gevaarlijke eigenaar is pas bekend geworden na diens eerste knokploegoptreden.

 STADSVERNIEUWING

Vooral in oudere buurten is het mogelijk dat de woning die jij wilt gaan kraken onder de stadsvernieuwing valt. Dit betekent dat deze woning op de nominatie staat voor sloop-nieuwbouw, of voor renovatie. Het is nogal zinloos om een woning te kraken waar je na een maand weer uit moet vanwege sloop of renovatie. Voor de benodigde informatie kun je terecht bij het wijkcentrum in de betreffende buurt. Hier weten ze meestal of er sprake is van sloop of renovatie en zo ja wanneer deze is gepland. Wanneer de werkzaamheden pas over een half jaar of meer beginnen is het zeker de moeite waard om de woning te kraken.

 VERGUNNINGEN

Voor sloop en renovatie zijn vergunningen nodig. Wanneer een eigenaar wil verbouwen en hij / zij heeft de benodigde vergunningen, is het weinig zinvol om te gaan kraken. Meestal lig je er erg snel weer uit. Bij een sloopvergunning liggen de zaken heel anders. Het kan erg lang duren voordat een geplande sloop daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In dat soort gevallen is het dus heel aantrekkelijk om te gaan kraken. Wanneer je gaat uitzoeken of er gesloopt / verbouwd gaat worden, moet je altijd naar vergunningen vragen en niet naar plannen. De aanwezigheid van plannen alleen zegt helemaal niets! Of er wel of geen vergunningen zijn afgegeven kunnen ze je vertellen bij bouw en woningtoezicht (BWT). In elk stadsdeel is een afdeling BWT, voor het centrum moet je bij het centrale BWT zijn zie adressenlijst
Wees voorzichtig met het opvragen van informatie bij BWT! Het is in het verleden wel eens gebeurt dat BWT de eigenaar waarschuwde, na een vaag telefoontje, dat zijn pand binnenkort gekraakt zou worden. Bij voorkeur dus pas op het laatste moment opvragen, of als je al gekraakt hebt.

 VOORBEREIDING

Wanneer je zo’n beetje alle informatie op een rijtje hebt en het lijkt erop dat de woning kraakbaar is, zijn er nog een paar kleine dingen die je moet regelen. Allereerst kun je alvast gaan kijken hoe je binnen kunt komen en wat voor soort sloten er op de deur zitten. Je moet zelf ook een slot aanschaffen. Welk type slot hangt af van de specifieke omstandigheden. Hierover kan het KSU je informeren. Bovendien dien je bij de kraak te beschikken over een stoel, een tafel en een bed. Dit omdat een wetsartikel stelt dat deze attributen minimaal in een woning aanwezig moeten zijn om te constateren dat deze bewoond is. Er is een kans dat er ter plekke ontruimd wordt wanneer én of meer van deze attributen niet aanwezig is.

 DE KRAAK ZELF

Als alles geregeld is kun je met een groep vrienden de wonig gaan kraken. Verstandiger is echter om hierbij de hulp van het KSU in te roepen. Hier werken mensen met veel ervaring en een goede kennis van de regels en wetten.

Zij kunnen je helpen met een verzamelplaats in de buurt van de te kraken woning. Zij hebben het juiste gereedschap en mensen die weten hoe daarmee om te gaan. Bovendien kunnen zij mobiliseren voor een eventuele kraak, zodat er voldoende mensen zijn.

Wanneer je via het KSU wil kraken stellen wij het op prijs als je de gegevens die je uitvindt tijdens de kraakvoorbereiding opschrijft op de bij deze handleiding gevoegde checklist. Neem deze vervolgens mee naar het KSU. Dar kan dan een afspraak gemaakt worden voor een eventuele kraak, of men kan je adviseren om nog enkele andere zaken uit te zoeken alvorens tot kraken over te gaan.

 JURIDISCHE BIJSTAND

Gezien de steeds groter wordende mogelijkheden van eigenaren en justitie om krakers zo snel mogelijk weer uit hun gekraakte ruimtes te verwijderen, kan je feitelijk niet zonder juridisch advies en / of juridische bijstand. Voor advies kun je terecht bij een buro voor rechtshulp. Dit is het eerste half uur gratis. Juridische bijstand is echter ook onontbeerlijk. Al was het alleen maar omdat de officier van justitie jou niet de informatie verstrekt die hij wel aan een advocaat zou geven.
Het is aan te bevelen een advocaat te regelen voordat je gaat kraken. Soms heb je er al één nodig direct na de kraak (als de smeris erg moeilijk doet bijvoorbeeld). Wanneer het uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure komt is het zeker nodig om een advocaat te hebben, als je je wilt verdedigen tenminste.

 …EN VERDER

Het is onmogelijk te voorspellen hoe alles na de kraak gaat verlopen. Zoveel kraken, zoveel geschiedenissen. Maar het is niet waarschijnlijk dat de eigenaar en andere belanghebbenden staan te juichen, omdat je hun bezit gekraakt hebt. Heel zelden wil het wel eens tot een snelle legalisatie komen. Meestal volgen er één of meerdere pogingen tot ontruiming. Ondanks het feit dat de juridische middelen van eigenaren tegen kraken immer toenemen, betekend dat niet dat je in alle gevallen na korte of langere tijd weer moet vertrekken. Hoe je kansen liggen hangt voor een groot deel van je inzet af en van de mate waarin je goed contact houdt met jouw kraakspreekuur en je advocaat. De kraakspreekuren staan altijd open voor vragen en helpen bij problemen. Wij zien belang in het behoud van gekraakte ruimtes.


terug