Uithuizen: Huize Tocama gekraakt

Sinds afgelopen weekend wordt Huize Tocama weer bewoond; Bezorgde burgers hebben het rijksmonumentale pand aan de Dingeweg 3 in Uithuizen, met bijhorend land, bezet.

Activist Jan over de redenen de boerderij te bezetten:
’’De boerderij is aangekocht door de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG). Swag is voor de volle 100 procent eigendom van de Nederlandse staat en wordt gefinancierd door het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en wordt ingezet als koopinstrument voor de verschillende opkoopregelingen. Volgens hun eigen website handelen ze uit algemeen belang en zonder winstoogmerk, hebben ze specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied en beheren ze de aangekochte panden om leegstand, verloedering, kraak en vandalisme te voorkomen. Helaas blijft het bij deze algemene visie, want de praktijk laat een heel ander beeld zien”

Op dit moment bezit de stichting 35 objecten. Van die panden worden er 3 als wisselwoning gebruikt en zijn er 8 door middel van leegstandsbeheer in gebruik. Van de overige 24 panden is er geen gebruik, bestemming of toekomstvisie terug te vinden in de overzichten van de stichting.

Jan; ”Kijk naar de geertsemaheerd in slochteren, al jaren terug aangekocht, staat nu te koop voor een schamele 425 000 euro. Al de koperen dakgoten en bliksemafleiders zijn er af gepikt en de bewoning door antikrakers heeft het verval alleen maar verergerd. Wat ooit, nog niet zo lang geleden, beschreven werd als een statig rijksmonument staat nu te wachten tot de een of andere private handelaar zijn kans ziet en er allemaal studentenhokjes in bouwt. Weg grandeur. Het gebrek aan een concrete visie met betrekking tot weder ingebruikname is hier de schuld van. Deze vaak prachtige panden verdienen een echte kans om her ontwikkeld te worden. Naar onze mening zou daarbij de wens van de inwoners centraal moeten staan en zouden deze panden met de plaatselijke kennis en kunde in de loop der jaren opgebouwd hier in groningen, een goede nieuwe toekomst tegemoet moeten zien.”

Juist het ontbreken van enigerlei visie over de toekomst van de aangekochte objecten, heeft de activisten doen bewegen dit pand te bezetten.

Jan: “ Niet alleen hopen we het verdere verval en de diefstal van de koperen bliksemafleiders e.d. een halt toe te roepen, bovenal willen we het onderwerp aan de kaak stellen en willen we samen met inwoners, bedrijfsleven en de opleidingsinstituten in de provincie kijken wat er gezamenlijk mogelijk is en hiermee de dialoog aan gaan met de stichting.
Als de corona maatregelen en de veiligheid het toe laten willen we op korte termijn in het museumdeel een ruimte inrichten wat als ware een groot prikbord moet worden waarop een ieder die een idee heeft, iets kan, iets wil leren, iets wil bijdragen of wat dan ook, dat hier op papier laten zetten. We moeten zoeken naar de kansen en mogelijkheden die deze panden kunnen bieden aan de inwoners, het bedrijfsleven en de opleidingsinstituten. Niet meer wachten tot het verrot en niks meer waard is. Koesteren die parels!”

De bezetters hopen zsm met de stichting in gesprek te kunnen.

###einde persbericht####


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50139