Communique van het Squat!Net tech team

Beste kameraden,

Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben draait de Squat!Net
server al geruime tijd niet al te stabiel. Hier zijn een aantal redenen
voor: de hardware is verouderd en nadert het einde van zijn
levenstermijn, het ontbreekt het kollektief aan energie om de diensten
goed te beheren en de software die we gebruiken is aardig verouderd.
Afgelopen week is een van de e-mail accounts op de server misbruikt
voor het versturen van enorme hoeveelheden spam. Dit heeft er toe
geleid dat de mailserver door de hoeven is gezakt en op verschillende
zwarte lijsten met beruchte spammers terecht is gekomen, waardoor jullie
e-mail pas dagen later en in sommige gevallen helemaal niet is bezorgd.
Deze problemen hebben we een aantal dagen geleden kunnen verhelpen en
inmiddels wordt de e-mail weer als vanouds bezorgd.

Het oplossen van het spam probleem was echter nog geen oplossing voor de
meer structurele problemen waar we als kollektief mee kampen, noch voor
de technische staat van de server, die nog het meest lijkt op een
verotte oude punk zonder tanden. Om hier iets aan te doen zijn we bezig
het nomadische kraakleven weer op te pakken en ons oude virtuele huis te
verlaten. Een aanzienlijk deel van de websites zijn al wegverhuisd van
de oude server en hebben een nieuw onderkomen gevonden bij machines van
bevriende kollektieven. We zijn van plan dit ook te doen voor de rest
van de websites, alsmede de e-mail en mailinglijsten. Wanneer het zover
is, sturen we jullie meer details, maar vooralsnog zijn we nog bezig met
de voorbereidingen.

Ondertussen hebben we wel een belangrijke vraag voor jullie: willen
jullie je @squat.net e-mail adres behouden?
Er staan nog een heel arsenaal verlaten e-mail accounts op de server en
het zou voor ons fijn zijn om te weten welke accounts bewaard moeten
blijven en welke kunnen worden verwijderd.

We zullen ons best doen om alle e-mail accounts die gedurende het
afgelopen jaar nog zijn gebruikt te behouden, maar accounts die al
langer dan een jaar niet zijn aangeraakt zullen worden verwijderd. Mocht
je een persoon of kollektief met een squat.net e-mail adres kennen
waarvan je vermoedt dat ze er niet of nauwelijks nog naar kijken, willen
we je vragen om hun op dit voornemen te attenderen.

Verder stellen we input en feedback van jullie over de diensten op
Squat!Net erg op prijs. Zelf zijn we bijvoorbeeld erg tevreden over de
manier waarop de evenementenkalender Radar [1] functioneert en zijn we
blij met de nieuwssites [2] die nog altijd in diverse talen allerhande
kraaknieuws publiceren. We hebben echter het idee dat de websites en
e-mail die we draaien voor verschillende kraakpanden en -initiatieven in
een erbarmelijke staat zijn beland. Denken jullie dat er vanuit de
beweging nog behoefte is aan e-mail en webhosting voor kraakpanden op
Squat!Net? Kunnen we ons beter richten op radar en nieuws? Of zijn er
juist andere diensten die je graag op Squat!Net zou zien die de beweging
ten goede kunnen komen? Laat het ons weten!

Met revolutionaire groet,

Het Squat!Net tech team

[1]: https://radar.squat.net
[2]: https://planet.squat.net