Enkele verklaringen over de ontruiming van 27 april in Nijmegen

Afgelopen zondag (27-april 2014) is het pand aan de Tweede Walstraat nummer 3 illegaal en gewelddadig ontruimd door de politie.

In de media zijn door de politie verschillende valse geruchten verspreid. Zo zou er anti-kraak in het pand hebben gezeten (ten tijden van de kraak?) en zou er door de mensen die het pand bezet hadden, geweld zijn gebruikt tegen de politie. Hiervoor proberen zij nu zelfs mensen te vervolgen. Na al deze foutieve berichtgeving en valse aanklachten zien wij ons genoodzaakt om hierop een tegenreactie te geven met de ware lezing van het verhaal.

Ten eerste heeft het pand al jaren leeg gestaan, bevind de eigenaar zich al tijden in het buitenland en deze kommert zich ook niet om het pand. Dit wordt ook bevestigd door meerdere buurtbewoners. Er heeft in deze tijd geen anti-kraak in het pand gezeten en de krakers troffen het ten tijden van de kraak dan ook leeg en onbewoonbaar aan. Het pand had geen sporen van bewoning, had kale muren en vloeren en geen voorzieningen. Ook geruchten over de onveiligheid van het pand trekken wij sterk in twijfel.
Zo zou er sprake zijn van een gaslek, wat rede was voor een eerdere ontruiming grofweg een jaar geleden toen het pand ook al was gekraakt. Dat deze gaslek een jaar na dato nog steeds ongemoeid zou zijn gelaten en voor een constant gevaar voor bewoners en omwonenden zou zorgen is op zijn zachts gezegd zeer onwaarschijnlijk.

Ten tweede zouden wij nog kort willen ingaan op de aantijgingen van geweld jegens politie dat gebruikt zou zijn door enkelen van de krakers.
De politie arriveerde in de avond, nadat het pand al een paar dagen geleden gekraakt was. Meteen namen zij een zeer agressieve houding aan en stonden niet open voor een dialoog. Ook toen er buiten sympathisanten van de krakers verschenen die zich kenbaar maakte als woordvoerders werden deze weggewimpeld.

Ook pogingen van de krakers binnen om via het raam met de Hulp officier van justitie in gesprek te komen liep op niets uit. De politie besloot het pand te bestormen en probeerde met veel geweld binnen te treden. Toen dit moeilijker bleek dan zij afhankelijk verwachte, stelden zij zich steeds agressiever op wat uiteindelijk leidde tot het inzetten van peperspray waardoor meerdere gewonden vielen, waaronder enkele agenten zelf.

De ontruiming was illegaal. Volgens de wet mag de politie niet ontruimen zonder de tussenkomst van een rechter. Ook het gebruik van peperspray was buitenproportioneel en in schending met hun eigen regelgeving. Zo mag peperspray niet gebruikt worden in kleine afgesloten ruimte omdat dit tot oncontroleerbare gevolgen kan leiden. Wat vervolgens ook gebeurde.

Na de arrestatie van de krakers en enkele individuen buiten brachten zij het verhaal naar buiten dat er binnen geweld zou zijn gebruikt tegen agenten. Het zou gaan om een kleine fietspomp zoals je die op veel fietsen vind, die door de politie later werd omschreven als “stalen buis”. Hiermee zou zijn getracht op het hoofd van een agent te slaan die vervolgens op zijn schouder belande waardoor hij gewond zou zijn gekraakt. Los van het feit dat je met zo’n licht pompje niet eens schade zou kunnen aanrichten als je dat zou willen, is hier in de verste verte ook geen sprake van geweest. De politie gebruikt dit verhaal om hun eigen ongecontroleerde en impulsieve inzet te rechtvaardigen. Zij hadden verwacht snel te kunnen ontruimen, maar bevonden zich in een andere situatie en raakte gefrustreerd en opgefokt.

Dit leidde tot de aantijging van poging tot zware mishandelingen door enkele van de krakers. De politie legt een eed af om altijd de waarheid te spreken en hun woord wordt door de rechter doorgaans niet in twijfel getrokken. Wij weerleggen deze “mythe” van de goedbedoelende en rechtvaardige “hulpverlener” en zetten überhaupt vraagtekens bij de rol van de politie in de samenleving.

Er wordt nog steeds gekraakt, ook na de recente verandering van de kraakwet in 2010. In Nijmegen zijn de afgelopen jaren de huren en wachttijden explosief gestegen. Dit terwijl er genoeg ruimte beschikbaar is, die door onbeheer en speculatie aan het woningaanbod wordt ontrokken. Kraken is een middel om aan de directe behoefte van een betaalbare woning te voorzien. Het kraken is nooit begonnen omdat het legaal was en zal ook niet stoppen als het verder wordt gecriminaliseerd. Woningnood is een feit, en zolang er woningen leeg staan terwijl mensen een dak boven hun hoofd nodig hebben zal er gekraakt blijven worden.

Kraakgroep 25 april

https://www.indymedia.nl/node/22727