Duitsland: Ontruiming AZ Cologne? No Way!

AZ-K2

De politieke missie van het stadsbestuur van Köln, Duitsland, is al tijden bekend: het autonome centrum in de wijk Kalk moet worden verwijderd. Vanaf de 30 juli 2013 is er een directe dreiging voor ontruiming. Het Autonoom Centrum – in het Duits AZ van Autonom Zentrum – dat al meer dan drie jaar gekraakt en zelfgeorganiseerd is, kan niet zomaar worden ontruimd. Niemand heeft met ons gesproken of ons betrokken in enige planning waarin het pand betrokken wordt. Hierom zullen we hierbij onze politieke missie uiteenzetten.

Wij zijn laaiend…

en we zullen niet langer onderdeel zijn van deze ontwikkelingen! Constant wordt leefruimte gewelddadig van ons afgenomen. In loon-arbeid of bij werkeloosheid, in de onderwijssector, op de woningmarkt, in de publieke ruimte en de gezondheidszorg worden we constant beschimpt. Al deze onderdelen van het leven worden geprivatiseerd en gecommodifiseerd*. Mensen leven vaak op zichzelf en worden individueel geconfronteerd met hun problemen, in isolatie, afgesneden en in competitie met elkaar. Zij die niet kunnen of willen consumeren hebben geen plaats in deze samenleving. Zij die alternatieve vormen van leven en ideeën proberen te vinden zijn een gevaar voor de Europese en in het bijzonder de Duitse bezuinigingspolitiek. Verzet zal in de kiem worden gesmoord.

Neonazi’s en de geheime politie zijn nog steeds op de zelfde maat gestaafd en actief. Kritische mensen kijken repressie tegemoet, worden geobserveerd en in de gevangenis gestopt. Een Europa-gecentraliseerd “migratiemanagement” – welke mensen verdeeld in bruikbare en onbruikbare, welke verantwoordelijk is voor de dood van duizenden niet-witte (en daarom verondersteld minderwaardige) mensen, welke mensen opsluit in kampen en demoraliseert en het hen onmogelijk maakt in een bewust frustrerend asielbeleid en welke zelfs mensen tot zelfmoord drijft – verdedigd een eeuwenoude verhouding van koloniale uitbuiting en machtsverdeling.

Wij hebben redenen en de onbuigbare wil…

om onze ruimtes van sociale verandering waar we zo hard voor hebben gevochten te verdedigen. We willen het conflict met het gezag aanblijven gaan. We willen geen menselijk kapitaal zijn. We willen samen leven, niet tegen elkaar! We willen discussiëren, argumenteren en macht zichtbaar maken! Alles wat we hebben geslikt over patriarchale redeneringen, handelen en perceptie over racistische vanzelfsprekendheden en alle andere misgroeide politieke machtsstructuren die ons elke dag dwingen te presteren, vervreemd te raken en te concurreren in bijna alle gebieden van ons leven. Deze sociale omstandigheden, die ons proberen te scheiden, zetten alle nodige middelen tegen ons in! Wij zullen dit geweld dat als normaal wordt gezien niet accepteren niet langer!

Solidariteit kan niet ontruimd worden!

De ontruiming van AZ-Köln is al een keer eerder op het laatste moment gestopt. Laten we zichtbaar maken dat we ons niet willen en zullen onthouden van de ontelbare bijzondere en belangrijke ervaringen die we rondom het AZ en haar gebruiker hebben gehad. Dat we in solidariteit staan met het AZ en de emancipatorische projecten die er plaats vinden. Overal in Europa liggen linkse ruimtes onder vuur om kritisch denken en verzet tegen te gaan in een tijd waarin het sociale systeem al bewezen heeft totaal te falen en kapot te zijn.

Verantwoordelijkheid? Nou, waar is die?!

Keer op keer word de verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de hogere politieke sferen of linea recta het vacuüm in. Verantwoordelijkheid begint bij onszelf en onze direct omgeving. De politici die deels verantwoordelijk zijn voor de dreiging van een ontruiming hebben weer laten zien wat politiek betekend. Ze maken duidelijk dat theorieën over extremisme en kapitalistische “noodzaak” geen ruimte hebben voor werkelijke democratie, maar alleen de bourgeois-extremisten en totalitaire ideologieën en principes beschermen welke proberen elke antiautoritaire stroming uit te roeien. De verantwoordelijkheid voor onze levens kan niet simpel worden weggedelegeerd… We zijn woedend en zullen met zo veel vrienden en kameraden als mogelijk naar Köln komen.

Of het nu IvI Frankfurt (DE), Villa Amalias (GR), Delta Squat (GR), Lelas Karagiannis (GR), Kukutza (Baskenland), de gekraakte huizen in Calais (FR), de Ubica (NL), of het AZ in Köln is.

Je kunt gebouwen vernietigen of verkopen, maar niet de ideeën en de kracht die ze hebben gemaakt!
Kom naar Köln! Informeer jezelf en anderen! Bereid statements voor en acties in solidariteit! Bereid je voor en neem de tijd voor en na de 30ste Juni 2013 om AZ-Köln met ons te verdedigen.

Autonome WUT Düsseldorf
(Contact: autonome-wut-ddorf [AT] riseup.net)

*: tot verhandelbare goederen gemaakt

Campagne „Kein Tag Ohne“ (Geen Dag Zonder) [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/

Achtergrondmateriaal overhet AZ en de stad [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/hintergrunde/

Enkele Engelstalige vertalingen
http://az-koeln.org/en/

Mobilisatie materiaal:
http://az-koeln.org/keintagohne/mobimaterial/

Organiseer een informatiedag? [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/infomobi-tour/

Infobronnen:
http://az-koeln.org/kontakt/#NEWSLETTER
https://twitter.com/unsersquat