Maastricht: Illegale ontruiming na herkraak

Maastricht – Gisteren, 24 november 2012, hebben krakers en sympathisanten het pand aan de Tongerseweg 57 opnieuw bezet. Dit pand, beter bekend als de alternatieve club ‘’Backstage’’ staat al enige jaren leeg. Vorig jaar, op 15 oktober 2011, is dit pand ook al gekraakt geweest. Na ongeveer anderhalve dag zijn de krakers er toen vrijwillig uitgegaan omdat de eigenaar (AJM Gilissen) kon aantonen dat hij er plannen mee had. Inmiddels is het meer dan een jaar later en er is nog steeds niets gebeurd. Geen vergunningen aangevraagd, geen start, nog niks.

De kraak zelf ging goed en de politie is gebeld om leegstand te komen constateren. Hun kantoor om de hoek leidde ertoe dat ze deze keer vrij snel ter plaatse waren. Na uit de doeken te hebben gedaan wat de plannen van de krakers zijn, heeft de politie de eigenaar gecontacteerd en een afspraak voor mVorig jaar, op 15 oktober 2011, is dit pand ook al gekraakt geweest. aandag op touw gezet. Dit als zijnde overleg tussen de krakers en eigenaar. De politie zou het hier verder bij laten zitten; de eigenaar kon immers niet eerder komen omdat deze ziek zou zijn.

Niet veel later stond toch ineens een persoon zich voordoende als de eigenaar op de stoep. Hij gaf meteen al aan de krakers zo snel mogelijk eruit te willen halen. Beetje bij beetje kwam er een knokploeg tevoorschijn die uiteindelijk de krakers gewelddadig het pand uit hebben gehaald en de spullen naar buiten begonnen te gooien. Om die reden is de politie gebeld met de boodschap dat er gewelddadig werd ontruimd door de eigenaar.

Toen na lang wachten de politie uiteindelijk kwam werden de krakers volkomen genegeerd en ging de politie in gesprek met de eigenaar en een deel van zijn knokploeg. Toen na een tijd de politie naar buiten kwam moesten alle krakers hun ID afgeven met de mededeling dat zij anders zouden worden opgepakt. Hierna kreeg elke kraker zijn ID afzonderlijk weer terug en werden zij gesommeerd om te vertrekken, opnieuw met de mededeling dat zij anders zouden worden aangehouden. De politie weigerde verder elke vorm van gesprek met de krakers, zelfs na herhaaldelijk aandringen in verband met de gewelddadigheden gebruikt door de eigenaar en zijn knokploeg.

Deze handelingen, zowel van de eigenaar als de politie, zijn volstrekt illegaal volgens hun eigen wet. Tevens is er in Maastricht sinds 19 november 2012 een leidraad van toepassing waarbij de eigenaar eerst aangifte dient te doen alvorens tot ontruiming kan worden overgegaan. Deze ontruiming kan dan plaatsvinden indien er plannen met het pand ten uitvoer zullen worden gebracht. Zodra de krakers het pand hebben gekraakt zonder heterdaad hebben zij huisvrede. Dat het geweld van de eigenaar door de politie wordt gebruikt om de krakers weg te krijgen is onacceptabel en doet afbreuk aan de Wet Kraken en Leegstand en de gemeentelijke bepaling van 19 november jongstleden.

De krakers verklaren echter niet te zullen ophouden met kraken totdat elke vorm van onnodige leegstand vergaan is. Kraken zal niet worden gestopt door geweld of onjuiste handelingen van politie en eigenaren. Kraken zal enkel ophouden te bestaan door een rechtvaardige samenleving waarin iedereen zich een fatsoenlijke woning kan veroorloven en het straatbeeld niet bepaald wordt door leegstand.

Kraken gaat door!