Persbericht krakers Zeigelhof Nijmegen

Na alles wat er gebeurt is de afgelopen twee weken is hier dan het persbericht! Geen media die over ons schrijft, maar wij die vertellen waarom wij hebben gedaan wat wij hebben gedaan.
Voor de informatie: Uiteindelijk is er 150 man uitgetrokken om ons te ontruimen, helicopter hijskraan en bratra inbegrepen. Kosten lopen richting de twee ton.

Dinsdag tien juli is de voormalige DJ-winkel aan het Zeigelhof 26 gekraakt door een aantal studerende en werkende jongeren. Dit is gebeurd, omdat het al lange tijd leeg stond en het vooruitzicht voor het pand slecht was in verband met de vele lekkages en de algemene slechte staat waar het gebouw zich in bevond, dit door toedoen van 30 jaar achterstallig onderhoud. Er werd (terecht) verwacht dat de eigenaren (familie Hilckmann, bestaande uit achttien stuks) niet spoedig zouden overeenkomen over de toekomst van het pand. De eigenaren vechten nog steeds over de plannen, waarover momenteel ook nog eens een bodemprocedure loopt. De vroegste uitspraak hierin wordt pas in december verwacht.
Na de kraak van tien juli heeft het twee weken geduurd voor er aangifte gedaan werd. Dit ondanks dat de eigenaren op de hoogte waren van de kraak en er al communicatie was geweest tussen de bewoners en de eigenaren. Hierbij werd door de bewoners voorgesteld een gebruikersovereenkomst op te stellen, waarin onder andere afspraken zouden komen over het betalen van de rekeningen van het gas/water/licht, bepaalde restauraties verrichten en vrijwillig vertrek indien er toekomstplannen voor het pand zouden komen. Dit werd genegeerd en er volgde een bericht van een nieuwe “huurder” en een ontruimingsbevel. Omdat het pand bedrijfsonwaardig werd geschat, hebben de krakers een kort geding aangespannen tegen de staat. Omdat er van meerdere kanten geluid kwam van die nieuwe “huurder”, hebben de jongens het kort geding ingetrokken en hebben zij het pand vrijwillig verlaten. Het pand is hierna direct door een derde partij herkraakt.
Korte tijd hierna kwam het bericht van een van de eigenaren dat het huurcontract slechts een schijnbeweging was om de jongens te laten vertrekken en snel volgde de mededeling van een van de eigenaren dat hij liever de eerdere bewoners in het pand zag, dan de groep die daar op dat moment vertoefde. Hierop verhuisden de jongens onder een mondelinge overeenkomst terug naar Zeigelhof 26. Na de terugkeer hebben zijn verstoppingen ontstopt, lekkages gedicht, schimmel weggewerkt, rot weggehaald, kortom; een leefbare omgeving in het pand gecreëerd.
Na een tijd van rust kwam het bericht dat er wederom een nieuwe huurder was. Het werd duidelijk dat dit GMC Beheergroep was, ofwel anti-kraak. De krakers weigerden te vertrekken om leegstand en ontruiming volgde, waarin een overmatig aantal agenten, mobiele eenheid en materiaal werd ingezet om een handjevol pacifistische krakers en sympathisanten uit het pand te halen.
Sindsdien staat het pand in het midden van het centrum vooralsnog leeg en blijven de plannen uit. Het punt dat de krakers met deze actie maken willen is simpel:” “If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so.” Je gaat niet op een brood zitten dat eerder vergaat dan je het op krijgt, terwijl mensen naast je honger hebben. Leefruimte is ook een levensbehoefte.”

Persbericht SpinCity 22-09-2012
Bron: Indymedia