Van Ostade-arrestant slecht behandeld

  Van Ostade-arrestant slecht behandeld


Lees onderstaande. word heel erg kwaad en steun de arrestant! Schrijf hem!: nn f P/A de geniepoort Maatschapslaan 1 2404 CA Alphen a/d/ Rijn En kom naar zijn rechtzaak. Woensdag om 11uur (tijdstip onder voorbehoud) op de Parnassusweg 220

Amsterdam, 24 februari 2001

L.S.,

Eén van de mensen die afgelopen dinsdag (20 februari) zijn gearresteerd bij de ontruiming van het pand aan de Van Ostadestraat 311, heeft gisteravond vanuit het Huis van Bewaring in Alphen aan de Rijn naar zijn vrienden gebeld en hen verteld dat hij diezelfde dinsdag een epilepsie-aanval heeft gehad terwijl hij werd vastgehouden op het politieburo aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord. De politie was op de hoogte van het feit dat hij epilepticus is maar heeft hem klaarblijkelijk de benodigde medicijnen onthouden. Mijns inziens is dit een grove fout en aangezien deze fout moedwillig is begaan, is dit een schending van artikel 5 van de Rechten van de Mens. Een voorlopige reconstructie van de gebeurtenissen: – De betroffen persoon was een bewoner van het gekraakte pand aan de Van Ostadestraat. Wij hebben met hem gesproken voor de ontruiming, waarbij hij vertelde dat hij epilepticus is en elke acht uur medicijnen moet slikken. Om deze reden twijfelde hij erover of hij bij de ontruiming in het pand zou blijven zitten. Hij wenste niet het risico te lopen dat de politie hem zijn medicijnen zou onthouden bij een eventuele arrestatie. Uiteindelijk heeft hij zelf besloten om bij de ontruiming niet in het pand te gaan zitten. Vervolgens werd hij bij het gewelddadige politie-optreden in de Van Ostadestraat toch opgepakt. – Hem werd artikel 141 ten laste gelegd (openlijke geweldpleging in vereniging) en hij is als NN F overgebracht naar het politieburo aan de Waddenweg. – Wij (de arrestantengroep) hebben dezelfde ochtend onze advocaat Lammert Miedema op de hoogte gesteld van het feit dat NN F epilepticus is en medicijnen nodig heeft. Lammert heeft vervolgens contact opgenomen met de politie en hen van dit verhaal op de hoogte gesteld. Uit het telefoongesprek dat ik met Lammert heb gehad, maak ik op dat de politie hem heeft verzekerd dat ze hiermee rekening zouden houden en bijtijds een arts zouden waarschuwen. Ook heeft de politie verteld dat NN F hen zelf onmiddellijk bij zijn arrestatie heeft verteld dat hij medicijnen nodig heeft. – Vervolgens is NN F de nodige medische zorg onthouden – hij heeft zijn medicijnen niet op tijd gekregen en heeft toen een aanval gehad. Daarna is hij van buro Waddenweg overgebracht naar het cellenblok van het Hoofdburo. – De volgende dag heb ik kort gesproken met de advocaat die via de piketcentrale aan NN F was toegevoegd nadat Lammert Miedema wegens andere verplichtingen geen tijd had om hem bij te staan. Dit was Mr. Eelco Boode, die mij vertelde dat hij deze arrestant niet had kunnen bezoeken omdat hij wegens zijn epilepsie van Waddenweg naar het Hoofdburo was gebracht. Volgens hem had hij geen aanval gehad maar was hij kennelijk naar het Hoofdburo gebracht omdat het hier beter mogelijk was om hem de medische zorg te bieden die in zijn geval nodig was. Ik moet achteraf tot de conclusie komen dat dit niet de werkelijke reden was om hem over te brengen. De politie wilde juist voor de advocaat verborgen houden dat zij op zo’n grove wijze nalatig is geweest.

Alle geruststellende verhalen van de politie ten spijt, is gebleken dat zij absoluut niet is te vertrouwen. Ik ben geschokt door deze gang van zaken.

Van ex-arrestanten die probeerden om via het Klachtenburo Politieoptreden te klagen over de behandeling die hen ten deel is gevallen, begrijp ik dat hen daar steevast wordt verteld dat dit niet mogelijk is zolang zij hun identiteit niet prijsgeven. De mensen waar wij als arrestantengroep mee te maken hebben, weigeren om politieke redenen zeer vaak om de politie hun naam te geven bij arrestatie. Dit is hun goed recht. Ik vind de huidige opstelling van het klachtenburo weinig creatief – men reduceert zichzelf op deze wijze tot een verlengstuk van een klachtencommissie die door de overheid zelf is aangesteld om het vertrouwen van de burger in de politie te herstellen. Ik verwacht een actievere opstelling van het Klachtenburo!

Met vriendelijke groeten,

Arrestantengroep Amsterdam