Utrechtse kort gedingen

  Utrechtse kort gedingen


Lauwerecht 42bis,

Het eerste kort geding diende om 9:00 uur. Woningbouwcoorporatie Mitros wilde de krakers van Lauwerecht 42bis ontruimen om te kunnen starten met werkzaamheden die weer nodig waren om een splitsings- vergunning te verkrijgen, en met zo’n verguning op zijn beurt kan het pand weer verkocht worden. In realiteit gaat het om een losstaand pand, met eigen opgang etcetera, maar kadastraal is dat nog niet zo. Een architektenburo had voor de krakers een rapport opgemaakt waaruit bleek dat de benodigde werkzaamheden in feite aleen aan de buitenkant van het pand plaats hoeven te vinden, ontruiming is dus onnodig. Dit was de kern van het verweer van de krakers. De tegenpartij zat een beetje te stuntelen. Ze konden niet aangeven voor wat voor verbouwingen de krakers dienden te vertrekken, verder dan ‘aannemelijk’ en ‘waarschijnlijk’ kwamen zij niet. De rechter vond het ook maar vaag. De zaak is een week aangehouden, in de tussentijd kan Mitros bedenken of zij de krakers wil gedogen tot aan de uiteindelijke verkoop (nog een aantal maanden), en, natuurlijk, kan zij haar huiswerk beter gaan doen.

Nachtegaallaan 36, Bilthoven

Daarna was het kort geding tussen de krakers uit Bilthoven en de REMU(energiemaatschappij), en tegelijkertijd dat tussen de eigenaar en de krakers. De REMU stelde dat zij best elektriciteit wilde leveren en wilde aansluiten, maar dat zij toestemming van de eigenaar nodig had om het pand te betreden. Die kregen zij niet en verder wilden ze er niets mee te maken hebben. De eigenaar vond niet dat hij verplicht was om mee te werken aan het woongenot van de krakers. Hierop bracht de advocaat van de krakers in dat de eigenaar in feite de krakers zit te sarren en dat er geen reden is om de levering tegen te houden. Daarnaast heeft ieder mens recht op stroom (zeker als ze er voor willen betalen).

Uitspraak 13 februari, 10:00 uur.

De eigenaar eiste vervolgens ontruiming. De krakers waren de boel aan het slopen, het was een zooitje, problemen met de verzekering, brand- gevaar, de krakers waren eigenlijk al verhuisd en woonden er niet, men was ‘echt bezig met de vergunningen’, en er zou antikraak in het pand komen na ontruiming. Daarnaast was er helemaal geen woningnood en ‘hadden de krakers lak aan de eigenaar’. Het ging dus helemaal nergens over: er zijn geen vergunningen en dus ook geen spoedeisend belang. Uitspraak ook 13 februari, 10:00 uur.

KSU Utrecht