openbrief aan patijn overhandigd

  openbrief aan patijn overhandigd


Vanmiddag hebben bewoners van door ontruiming bedreigde kraakpanden en hun sympathisanten in Amsterdam gepogd een open brief (zie hieronder) aan burgermeester Patijn of zijn vertegenwordigers te overhandigen.

Als de groep bij het stadshuis aankwam vonden ze eerste plaats alle deuren gesloten. Een vergrote versie van de brief werdt dus aan de glasdeuren geplakt en de inhoud middels een megafoon hoorbaar gemakt. Mischien ook omdat er pers en televisie aanwezig, en de indruk ontstond dat het stadshuis voor burgers met problemen gesloten blijft , heeft het stadsbestuur dan toch besloten de betogers naar binnen te laten.

Op de trap naar de bovenetages kwam iemand die zich als ‘politische medewerker’ van wethouder Stadig (volkshuisvesting) de brief in ontvangst nemen. Naar een korte uitleg heeft hij dan beloofd de brief zo snel als mogelijk aan leden van het college B&W door te stuuren. De betogers eisen een gesprek uiteraard voor het begin van de ontruimingsgolf.

Om jullie van de fortgang van zaken te informeren stellen wij ook voor effes de bureaus van de wethouders en de burgemeester te beelen of hun een mailtje te sturen (nummers en adrressen einde brief)

brief:

Open brief aan burgemeester Patijn

Zoals u weet zal er in de komende paar dagen een grootschalige ontruimingsgolf plaatsvinden die het ‘recht’ zal doen zegevieren, met alle consequenties van dien voor de ruim 200 bewoners. Het is mischien tijd om af te vragen wat ten grondslag ligt aan de vorm van illegaliteit die bestreden wordt. In het welvarende Amsterdam van vandaag is het voor veel mensen nog steeds onmogelijk om via de geinstitutionaliseerde kanalen betaalbare woonruimte te vinden. Mensen met een laag inkomen kunnen vaak moeilijk een vaste huurlast dragen, zeker met de huidige huurprijzen. Wanneer men afhankelijk is van tijdelijke werkovereenkomsten wordt dit probleem nog nijpender. Studenten, jongeren en andere nieuwkomers op de woningmarkt worden geconfronteerd met groeiende wachtlijsten en huisbazen die van de schaarste misbruik maken. Deze situatie is uiteraard niet nieuw en zal gezien het huidige gemeentebeleid wat betreft huisvesting zeker niet verbeteren in de nabije toekomst. Dit beleid heeft namelijk als doel de kernvoorraad te verminderen in plaats van te voorzien in voldoende betaalbare woonruimte. Deze praktijk heeft als gevolg dat mensen in collectief verband, en niet in afwachting van de bekende antwoorden van officele kanalen, zelf een oplossing zoeken. De waarde die bepaalde kraakprojecten hebben voor de stad is al meerdere malen benadrukt, ook door de gemeenteraad zelf door in te stemmen met een formeel broedplaatsbeleid en door u met uw uitspraak “Geen cultuur zonder subcultuur”. Onze subcultuur zal een geweldadige dood sterven als zij geen dak boven haar hoofd heeft. Mede door de praktijk die vraagt om oplossingen als het kraken en het belang die bestaande vrijplaatsen hebben voor een levendig Amsterdam, vragen wij u om in te zien dat het omzetten van een sociaal probleem in een openbare ordeprobleem geen intelligent, duurzaam of constructief antwoord is. Om dit inzicht toe te lichten verzoeken wij u om voor de aanvang van de verwachte grootschalige ontruimingsgolf een gesprek met ons aan te gaan. Wij weten dat er al overleg is met de Kalenderpanden. Echter, alle ondergetekenden maken deel uit van de Amsterdamse subcultuur en staan binnen enkele dagen op straat. Wij gaan er van uit dat u een snelle reactie zult geven, doch uiterlijk vrijdag 27 oktober a.s. om 18.00u. Onze contactpersoon is bereikbaar op telefoonnummer 06-23951490.

Het zou zonde zijn veel energie aan een confrontatie te verspillen zolang een gesprek nog mogelijk is.

Gegroet, bewoners en gebruikers Herengracht 243 Kalenderpanden (Entrepotdok 98) Filmacademie (Overtoom 301) Prinsengracht 478 Sloopblokken Tolstraat/ Hendrick de Keyserplein/Lutmastraat (De Pijp) Wagenstraat 3 WeetWee (Weteringschans 2) Rapenburgerstraat 157 Karthuizerstraat 8

de volgende politici en ambtenaren zullen weten of en waneer het gespek zal plaatsvinden, DUS BEL ZE PLAT!

Pauline Krikke 020 5522900 p [dot] krikke [at] amsterdam [dot] nl Duco Stadig 020 5522700 d [dot] stadig [at] amsterdam [dot] nl Schelto Patijn 020 5522000 fax 5528100 s [dot] patijn [at] amsterdam [dot] nl

commune!