Persbericht krakers Schapenstraat Leuven

  Persbericht krakers Schapenstraat Leuven


onderstaande is geplukt van http://members.tripod.com/sheepstreetsquat/

Schapenstraat 29 gekraakt te Leuven (België)

There’s something rotten in the state of Leuven…

Op 17 juli 2000 hielden de Leuvense krakers hun achtste offensief tegen de stad en haar leegstand. Het doelwit was ditmaal de villa in de Schapenstraat 29 – eigendom van de CCC, beheersorganisatie van Opus Dei – die al minstens een viertal jaar ligt te verkrotten. Een weinig katholieke praktijk!

Het beleid en dan ook onze aanklacht veranderen helaas niet: we roepen een halt toe aan het falende huisvestings- en jeugdbelied, aan Leuvens a-sociale politiek(ers) waar momenteel alleen de strijd der gemeenteraadsverkiezingen centraal staat. Enerzijds willen we dat Big Brother Tobback zijn oogkleppen afsmijt en anderzijds pogen we een autonome ontmoetingsruimte te creëeren om ons te ontplooien, los van het voorgeschotelde paternalisme en het boze oog van de bewindslieden. Verder moethet ook mogelijk zijn om onderdak te kunnen bieden.

Het feit dat eigendomsrecht nog steeds promeert op woonrecht is en blijft een doorn in het oog voor het Sociaal Centrum.

We zijn zinnens de ingeslagen weg uit het verleden verder te zetten. In vorige panden (Brouwersstraat, Diestsestraat, St.-Pietersziekenhuis, Servatiusstraat, Lombaardenstraat en Minderbroederstraat) lokten de sporadische fuiven, concerten en volxkeukens vele geïnteresseerden; Enkele kraakpanden boden ook perspectieven voor repetitieruimten en de gratis ‘krijg-de-klere-markt’. De Minderbroederstraat blijft ondanks een intimiderende inval bewoond door een groep daklozen. Het Sociaal Centrum vestigt zich in het versgekraakte pand. Met deze kraak willen we ons meer gaan konsentreren op de uitbouw van een anti-autoritaire woon- en werkgemeenschap met een belangrijk aandeel voor jongeren, milieu, omgeving en o.a. mobiliteitsaxie. De ruimte daarvoor is bij deze onteigend en de eerste creatievelingen zijn reeds drukdoende met een bestemmingswijziging. De ruimte staat ook open voor allerhande gebruik, geïnteresseerden zijn bij deze uitgenodigd!

Bemerk ook dat Den Kraker’s leuze niet voor niets ‘sterk en sociaal’ is, zodat hij/zij een goede relatie met de buurtbewoners wenst te hebben. Duurzaamheid hangt namelijk niet alleen af van (potentiële) ontruimingen.

Het stadsbestuur mag ons dan liever kwijt dn rijk zijn; waar leegstand heerst, zijn krakers thuis. Ook een kraakbeweging kan eeuwenoud en springlevend zijn!

De Stoute Kinderen van het Sociaal Centrum Schapenstraat 29 3000 Leuven

[squat!net]