Arrestant mislukte kraak in de Ferdinand Bol komt zondag weer vrij

  Arrestant mislukte kraak in de Ferdinand Bol komt zondag weer vrij


Om 12:00 heden ten dage (was dus afgelopen donderdag) vond de rechtzaak van de arresto van de kraak op de Ferdinand Bolstraat plaats. De arresto werd aangeklaagd voor 4 zaken: 1.Het plegen van vernielingen. 2.Verzet bij arrestatie. 3.weerspannigheid, het verhinderen van de rechtsgang (kortweg ze konden de beoogde persoon niet arresteren omdat deze persoon met anderen hen in de weg stond.) 4.verboden wapenbezit (bezit ploertendoder en noodsignaalmiddel). Aansluitend was er ook nog een eis tot schadevergoeding van de Wibra alwaar boven gekraakt werd. De Wibra zou 17 uur bezig zijn geweest met het repareren van een raampje.

De officier van justitie was er erg verbolgen over dat de persoon zijn naam niet zeggen wilde en noemde dit een breuk in de rechtsorde en maakte een vergelijking met de zogenaamde wanorde als die er zou heersen in landen als rusland. Hij voerde een verbeten pleidooi dat de arrestant om die reden ook zwaarder gestraft diende te worden. Hij maakte hiermee de zaak politieker dan gebruikelijk. Meestal is het juist aan een OvJ om een zaak als dit buiten elk politiek perspectief te plaatsen. Ook het feit dat de arrestant een bivakmuts droeg en wapens bij zich had zou er aan toevoegen dat er van kwade opzet en organisatie sprake was. Ook zou met een groepje georganiseerd in de weg zijn gelopen waarbij dit groepje duwde en handtastelijk naar de agenten werd.

De arrestant maakte deel uit van deze groep. De arrestant zou ook naar een van de smerissen geschopt hebben en toen deze dit ontweken had meende hij de persoon in kwestie te moeten arresteren. In feite kwam het er op neer dat de arresto stil stond en de smeris over zijn voet struikelde en vervolgens zijn portofoon door de lucht vloog en een andere smeris de aanhouding verrichte. Verzet bij arrestatie mag blijkbaar niet, want als je vast wordt gepakt en iemand anders de smeris wegduwd, waardoor jij weer vrij bent, dan betekent dit dat jij verzet hebt gepleegd. De Ovj meende dat het bezit van wapens niet in de kode van de kraak beweging past, de arrestant meende dat er geen kode in de kraakbeweging heerst en dat de OvJ met die bewering alle krakers over een kam scheerde.

De Rechter was vooral geinteresseerd in de redenering van de arrestant om wapens te dragen. Hij meende de kraakbeweging goed te kennen en wist dat het dragen van wapens vaker voorkwam en soms ook niet zonder geldige reden. Daar de arrestant niet wilde reageren op de vragen van de rechter oordeelde de rechter met standaard straf oplegging in het geval van wapenbezit. De rechter genaamd Jansen schijnt een oud kraakadvocaat te zijn.

De advocaat van de arrestant voerde het verweer dat deze aanwezig was als simpatisant van de krakers die beoogde het pand te gaan bewonen en geen deel uitmaakte van de organisatie en daarom niet medeplichtig was aan vernieling. De zogenaamde weerspannigheid was overdreven, men liep op smalle straat weg van het opject en daarom kon de politie er niet langs. Ook was de arrestant bevrijd door derden en had dus zelf geen verzet gepleegd.

Oordeel van de rechter: vernieling niet bewezen. Weerspannigheid bewezen, maar in het midden gelaten op welke manier exact. Verzet bij arrestatie bewezen. Verboden wapen bezit bewezen vooral zwaarwegend het bezit van noodsignaalmiddel welk als vuurwapen word beschouwd. De eis van de OvJ was 2 maanden onvoorwaardelijk. De rechter maakte er 1 maand van, waarvan 2 weken voorwaardelijk, dus totaal betekent dit dat de arresto twee weken moet zitten (+/- zondag a.s. vrij)

[squat!net]