Persberichten Ontruimingsgolf 01-11-11

Swammerdamstraat 12

Vandaag dinsdag 1 november 16.30 is de politie na 10 uur nog altijd bezig een aantal kraakpanden in Amsterdam Oost met veel machtsvertoon te ontruimen. De krakers geven met hun succesvolle verzet een duidelijke boodschap af: er worden geen sleutels overgedragen voor leegstand, antikraak en speculatie! Dit in tegenstelling tot de burgemeester die zich, als voormalig vastgoedadvocaat voor onder meer de in opspraak geraakte directeuren van woningcorporaties Rochdale en de Key, aan de zijde van de vastgoedsector schaart. [.. Lees verder]

Staat voor rechter wegens verkiezen speculatie en fraude boven betaalbare woonruimte

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben gisteren de Nederlandse Staat gedagvaard. Inzet van de zaak is de voorgenomen wijziging van het Woningwaarderingstelsel door minister Donner. Vele tienduizenden huurwoningen kunnen door deze maatregel geliberaliseerd worden, waardoor het beschikbare aanbod aan betaalbare woonruimte drastisch daalt.

Bewoners van Linnaeusstraat 70 en 72 in Amsterdam-Oost die vandaag eveneens de staat voor de rechter slepen, vormen een exemplarisch geval van wanbeleid en het uithollen van de socialehuurwetgeving.

Op 16 augustus 2009 werden de panden Linnaeusstraat 70-I,II,III en 72 II in gebruik genomen.  De eigenaar heeft sindsdien geen plannen gemaakt de panden fatsoenlijk te renoveren en te verhuren.  De jaren van leegstand en  gebrek aan onderhoud voor de kraakactie dreigen nu te worden voortgezet.

[.. Lees verder]

Geen ontruiming voor leegstand : Linnaeusstraat 70-72, Amsterdam

De met ontruiming bedreigde panden in de Linnaeusstraat 70-72 liggen in de Transvaalbuurt, Amsterdam Oost. Een buurt waar op dit moment gentrificatie in ijltempo toeneemt. Ongenuanceerd noemde de gemeente de Transvaalbuurt enkele jaren terug een ‘probleem-buurt’. Dit was het perfecte excuus voor ondernemers om hun agenda nog verder door te duwen. Dit resulteert in enorme winsten voor ondernemers en speculanten. Er kunnen wel grootse plannen gemaakt worden hoe de buurt veiliger moet worden, maar als het stadsdeel niets doet terwijl woningdieven de panden opkopen, dan spant ze het paard achter de wagen.

[.. Lees verder]