krakers Zonnebloemstraat Breda herhuisvesten zichzelf in ‘de Gom’

  krakers Zonnebloemstraat Breda herhuisvesten zichzelf in ‘de Gom’


Voor nieuws over de zonnebloemstraat kan je eerdere berichten uit BN/De Stem lezen op squat!net:

zonnebloemstraatkrakers verliezen proces: http://squat.net/nl/news/braboda280700.html

Pand zonnebloemstraat in brand gestoken: http://squat.net/nl/news/breda220800.html

BN/De Stem op internet: http://www.bndestem.nl/

  krakers ‘APS’ huizen nu in ‘de gom’

Breda-Vijftien krakers van het gisteren afgebrande pand aan de zonnebloemstraat in breda hebben het gebouw van voorheen de Hollandsche Gommage Industrie (HGI) ofwel ‘de Gom’ aan de Irenestraat betrokken.

“en op het ogenblik hebben we vijftien fransen op bezoek”, zegt een van de bewoners van de HGI, die hevig geschrokken is van de brand in ‘mijn oude huis aan de Zonnebloemstraat’. “Ik ben wel heel vorige week bezig geweest met verhuizen. bijna had ik afgelopen nacht nog geslapen aan de Zonnebloemstraat.” Heja Projectontwikkeling uit Prinsenbeek is sinds afgelopen januari eigenaar van het fabriekscomplex uit 1934 aan de Irenestraat. “Ik heb net een gesprek gehand met de bewoners”, zegt Heja-directeur Jan Hoppen, die in dit verban niet over krakers spreekt.

“ik begrijp best dat ze zonder huisvesting zitten. Maar ze zijn hier ingetrokken, terwijl de vorige eigenaar de boel nog aan het ontmantelen was. Hij had de fabriek nog in gebruik. dat hadden we zo afgesproken. bovendie woonden tot vorige week nog twee gezinnen in huizen op het complex. Het is dus niet zo dat de fabriek sinds een jaar leegstaat. ik heb bij de politie aangifte gedaan van huisvredebreuk”, aldus Hoppen.

Het Openbaar Ministerie beslist of het al dan niet tot een uitzetting komt. Hoppen wil het HGI-complex zo snel mogelijk leeg hebben om met de sloop te beginnen. “En ook om toestanden zoals aan de Zonnebloemstraat te voorkomen.” Dojectontwikkelaar wil na de sloop van de fabriek op het terein tussen Irene- en balfortstraat 39 appartementen en 22 stadsvilla’s bouwen, die eind 2001 klaar moeten zijn. Eerder kondigde Hoppen aan dat de sloop afgelopen april zou beginnen. “Maar dat kon dus niet, omdat er tot vorige week gezinnen woonden in huizen op het complex”, aldus Hoppen.

secretaris Willem Verhagen van Stichting Buurtbeheer Chasse/Oud-boeimeer heeft Hoppen gisteren een brief geschreven over de HGI. Omwonenden van de fabriek maken zich zorgen over de aanwezigheid van ‘dertig tot veertig krakers’ in het complex, aldus Verhagen.

“Mocht blijken dat door nalatigheid of onzorgvuldig handelen uwerzijds overlast of schade ontstaat, dan zullen wij niet aarzelen u daarvoor aansprakelijk te stellen”, laat Verhagen aan Hoppen weten. een afschrift van de brief heeft Verhagen aan burgemeester en wethouders gestuurd.

Hoppen: “Ik was van plan de buurtbewoners uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst in de fabriek. Maar nu het daar een zootje is, kan dat niet meer.”

einde artikel BN/De stem http://www.bndestem.nl/

[squat!net]


Tags:

‘Krakers geven pand in wijk Zandberg op’ (Breda)

  ‘Krakers geven pand in wijk Zandberg op’ (Breda)


Bron: knipsel uit een lokale krant van 21-7-00.

het voormalige APS-pand is ondertussen uitgebrand. Meer nieuws hierover vind je hier. Ook dat bericht komt uit BN/De Stem

  krakers geven pand in wijk Zandberg op

Breda-

Geen opstand en verzet, geen spandoeken en protest. De vijftien bewoners van het grootste kraakbolwerk van breda lijken zonder slag of stoot hun pand aan de Zonnebloemstraat in de wijk Zandberg op te geven. Ze verschenen gisteren niet eens op de rechtzaak over de ontruiming van hun pand.

Het werd dan ook een hele korte rechtzaak, gistermiddag in Breda. Bouwbedrijf Lithos uit Barneveld, eigenaar van het grote pand aan de Zonnebloemstraat, eist dat de krakers zijn pand voor 14-8 verlaten. De krakers hadden de dag daarvoor via hun advokaat laten weten het daarmee eens te zijn.

vijf minuten had de rechter nodig om het verhaal van Lithos te horen. Zowel de krakers als hun advokaat lieten verstek gaan. Ze hadden inhoudelijk niets aan de zaak toe te voegen. De uitspraak volgt vanmiddag, maar die ligt voor de hand: voor 14 augustus eruit, anders mag de politie het pand ontruimen.

  stralend

‘Onze advokaat zei dat het beter was zo’, legt kraakster Iris uit. ‘Waren we er tegenin gegaan, dan hadden we er misschien nog eerder uit gemoeten. Misschien zelfs binnen 24 uur.’ Advokaat B. Roozendaal van Lithos kwam stralend de rechtzaal uit ‘Ze hadden niks in handen om de zaak te winnen’, glunderde hij. ‘Nu moeten ze er aan het eeinde van de bouwvak uit zijn. Dan kunnen de slopers meteen aan de slag.’

Op de plek van het voormalige APS-terrein aan de zonnebloemstraat komen 21 woningen. die zijn inmiddels allemaal verkocht. De prijzen varieren van 360 tot 700 duizend gulden. Lithos heeft de sloopvergunning al binnen, de bouwvergunning komt binnen twee weken rond. Het ‘spoedeisend karakter’ van de ontruiming, waarover de rechter een oordeel moet geven, lijkt dus duidelijk aanwezig.

De krakers zitten behoorlijk met de handen in het haar. van verzet is echter geen sprake. ‘Daar hebben we helemaal geen tijd voor’, zegt Iris. ‘We moeten eerst een andere woonruimte zoeken. Waar moeten we binnen drie weken met vijftien man naar toe? En we hebben ontzettend veel spullen.’ Volgens haar zijn er nauwelijks nog lege panden in Breda voorhanden.

  Vakantie

De krakers schrokken behoorlijk toen hun advokaat liet weten dat hun zaak kansloos was. ‘Maar eigenlijk baal ik wel dat we toch niet gegaan zijn.’ Een aantal bewoners is met vakantie. ‘Die proberen we nu te bellen, zegt Iris, zodat ze straks niet thuiskomen om te horen dat hun huis er niet meer staat. De aanvankelijke pogingen van de krakers om hun pand als industrieel monument te laten bestempelen mislukte.

Een aktie staat nog niet op stapel. Barrikades, verschansingen en zwaar geschut in de vorm van verfbommetjes lijken geen middel voor de krakers om zich te verzetten tegen de ophanden zijnde ontruiming. De grootstedelijke kraakmentaliteit van ‘Zie maar ‘ns dat je ons pand leeg krijgt’ gaat in Breda niet op. Alhoewel, helemaal uitsluiten wil Iris een aktie niet:’Kom rond 14 augustus nog maar ‘ns terug.’

Het aangrenzende pand aan de Zonnebloemstraat, waar onder andere de Tapijttegelcentrale gevestigd is, blijft voorloping gewoon staan. Pas als het huurkontrakt met de huurders ontbonden is gaat Lithos er slopen. Op die plek komen nog eens vier woningen te staan.

*einde kranteartikel*

[squat!net]


Tags:

Trouw 28-04-2000: Kerk Breda mag niet tegen vlakte

  Trouw 28-04-2000: Kerk Breda mag niet tegen vlakte


Trouw 28-04-2000:

Kerk Breda mag niet tegen vlakte

door Toine van Corven BREDA – ‘God is niet te sloop!’ Gaat de Heilig Hartkerk in Breda tegen de vlakte? Als het aan de 400 demonstranten ligt die gisteravond in Breda een protestmars hielden, zeker niet. Zij willen dat het honderd jaar oude gebouw een nieuwe bestemming krijgt.

Sloop van het door krakers bewoonde voormalige Godshuis lijkt onafwendbaar. Maar de Bredase bevolking wil de kerk aan de Baronielaan niet kwijt. De politiek eigenlijk ook niet, maar de gemeente kon niet anders dan de eigenaar die op het terrein 36 appartementen wil bouwen, een sloopvergunning geven.

In 1985 besloot het Bisdom dat de kerk dicht moest. Het gebouw ging sindsdien telkens in andere handen over. In 1996 zette toenmalig staatssecretaris Nuis het gebouw niet op de monumentenlijst. Daartegen werd bezwaar aangetekend, maar de Raad van State oordeelde dat het besluit op goede gronden was genomen.

Sindsdien is het verzet tegen sloop alleen nog maar groter geworden. Tal van ideeen borrelden op om de kerk een nieuwe bestemming te geven. Van cultureel centrum tot speeltuin, van concertzaal tot meditatieruimte. ‘Meer cultuur, minder kapitaal’, stond er op een spandoek.

Dat de kerk er nog staat is te danken aan een verzoek dat bij de rechtbank is ingediend om de sloopvergunning te schorsen, aan de projectontwikkelaar die al lang met slopen had kunnen beginnen maar netjes alle procedures afwacht, en aan de provincie, die staatssecretaris Van der Ploeg heeft gevraagd de kerk alsnog op de monumentenlijst te zetten.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heropende deze week het dossier om te bezien of er nieuwe redenen zijn om de kerk de status van rijksmonument alsnog te geven. Volgens veel inwoners van Breda moet dat. Want: ‘Wie zijn hart verkoopt, heeft zijn ziel gesloopt’.

Sloopvergunning is inmiddels ingetrokken.

Trouw 28-04-2000


Tags:

SLOOPVERGUNNING HEILIG HARTKERK INGETROKKEN

  SLOOPVERGUNNING HEILIG HARTKERK INGETROKKEN


SLOOPVERGUNNING HEILIG HARTKERK INGETROKKEN

BREDA – Burgemeester en wethouders van Breda hebben de in maart verleende vergunning ingetrokken om de Heilig Hartkerk te slopen. De actievoerders tegen de sloop hebben daarmee een succes geboekt. De commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de aanvraag niet volledig is geweest. Een aannemer wil op de plaats van de kerk 36 appartementen bouwen.

Zie ook http://squat.net/nl/news/20000428trouw280400.html

Trouw 13-07-2000


Tags: