Amsterdam: Nieuw Beleid. Geen ontruiming voor leegstand…

Als kraker in Amsterdam is het pijnlijk terugkijken op het afgelopen jaar. 2019 deelde harde klappen uit aan een beweging die niet veel meer leek te kunnen doen dan incasseren. De stad heeft haar grootste kraakpanden verloren en ondanks vele kraakacties zijn er nauwelijks nieuwe panden die het tot het eind van het jaar hebben gered. Verder probeerden politici op nationaal niveau een wet door te voeren om krakers nog verder te criminaliseren, berichtte de media keer op keer over hoe arme pandeigenaren steeds weer gedupeerd worden door deze groeperingen, en als klap op de vuurpijl sluit de burgemeester het jaar af met het bericht over een nieuw kraakbeleid dat is ontworpen om de hele boel keihard aan te gaan pakken.
Van begin tot eind lijkt er niet veel meer te zeggen dan dat 2019 een behoorlijk troosteloos jaar was en het moeilijk zal zijn een hoopvol beeld te schetsen voor kraken in Amsterdam in 2020.

We kijken terug op een jaar waarin we vooral veel verloren hebben. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp en Bajes Kwartier hebben Letter of Intent getekend

Vereniging Bajesdorp en de nieuwe eigenaars van het bajesgebied, Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. hebben op 18 september jl. een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend, waarin zij het voornemen uitspreken dat Vereniging Bajesdorp een kavel aankoopt om er een broedplaats met woonfunctie te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de kavel waarop de voormalige directeursvilla staat, H.J.E. Wenckebachweg 46. De andere huizen van Bajesdorp zullen tussen december 2018 en mei 2019 worden gesloopt, nog alvorens de broedplaats voltooid zal zijn. Gedurende de bouwfase zal er in tijdelijke onderkomens op en rond de kavel worden gewoond en gewerkt. Het buurtcentrum de Muiterij zal ook in de nieuw te bouwen broedplaats een centrale rol spelen.
Ondanks dat onze oorspronkelijk droom van koop en behoud van het huidige Bajesdorp niet is uitgekomen, zijn we blij met de mogelijkheid als functionerende leefgemeenschap onze activiteiten te kunnen voortzetten en doorontwikkelen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp – Kom ook op 6 juli – het wordt spannend!

20160522_Bajesdorp_festivalDeze maand vallen beslissingen die de toekomst van bajesdorp bepalen. Wees erbij de 6e, we kunnen het niet zonder steun – Amsterdam voor Bajesdorp – 6 juli – 13.30u – Stopera

Lieve vrienden,

Zet 6 juli in je agenda. Dit is het laatste inspreekmoment dat er voor Amsterdammers is om invloed uit te oefenen op de bestemming van het Bijlmerbajesgebied, en daarmee Bajesdorp!

Stadsdeel Oost heeft onlangs aan de Centrale Stad laten weten Bajesdorp te willen behouden vanwege haar maatschappelijke en culturele waarde. Het Stadsdeel adviseert de Centrale Stad om het stukje grond waar Bajesdorp op staat direct van het Rijk te kopen, waarna ze het aan Vereniging Bajesdorp kan doorverkopen, samen ontwikkelen of uitgeven in erfpacht. We zijn heel blij met de steun van Stadsdeel Oost, en hopen op evenveel steun van de Centrale Stad.
Grond kopen gaat echter tegen het hedendaagse beleid in: de gemeente is (net als het rijk) voornamelijk bezig met afstoten van bezit. Geen reden om het mooie Bajesdorp aan de grillen van een marktpartij over te laten vinden wij, als één van de laatste vrije ruimten, en één van de eerste creatieve wooncoöperaties van deze tijd roepen we de stad op om zich hard te maken voor Bajesdorp. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp, Festival en Politiek

BajesdorpMei is een hete maand voor Bajesdorp, het Stadsdorp naast de Bijlmerbajes. En dan hebben we het nog niet eens over de temperatuur, de biologische maaltijden, de bands, het compostproject en de 10e editie van Bajesdorp Festival op 21 mei…
…nee, we hebben het over het voortbestaan van ons dorp. Dus zet 24 mei in je agenda en lees vooral even door.

Bajes te koop

De Bijlmerbajes sluit binnenkort en wordt verkocht, met de cipierswoningen (Bajesdorp dus) erbij. De eigenaar van de Bijlmerbajes – het Rijk – is al een tijd in overleg met de gemeente, want op het Bijlmerbajesterrein verrijst straks een nieuwe woonwijk met meer dan 1000 woningen. Dat is natuurlijk prima, want iedereen heeft een woning nodig. De Bajesdorpers zien het zitten om nieuwe buren te krijgen en vandaar dat we een tijd terug al een plan hebben voorgelegd aan het Rijk én de Gemeente voor het volgende: [.. Lees verder]