Groningen: Ontruimingsdreiging, kort geding Bambara

Raab Karcher complex / Bambara groningen wordt bedreigd met ontruiming. Kort gedig 31 oktober om 13:00.

De meer dan 5,5 jaar gekraakte Raab Karcher panden in groningen, waar o.a. de Bambara en weggeefwinkel zijn gevestigd en waar vele woon en werkplekken zijn wordt bedreigd met ontruiming. Een lokale ondernemer is bezig het hele complex te kopen om vervolgens een deel , voor 10 jaar door te vehuren aan qbuzz. Qbuzz is een vervoerder die de concessie ¨gd2020¨ gewonnen heeft en derhalve het openbaar busvervoer in groningen en drenthe de komende 10 jaar gaat verzorgen. Uitgangspunt daarbij is dat dit op termijn volledig emissieloos moet gebeuren. om dit te bereiken worden o.a. electrische bussen ingezet.
Qbuzz wil op ons terrein een laadstation inrichten. Bewoners en gebruikers onderstrepen nadrukkelijk de roep om beter klimaatbeleid en zijn daarom ook geen tegenstander van dit plan. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de tegenpartij tot overeenstemming te komen over het beschikbaar stellen van alle gehuurde ruimte aan qbuzz, zodoende niet de uitvoering van de busconcessie door qbuzz in de weg te zitten.

Helaas is gisteren het door ons ingediende voorstel afgewezen door de koper.
Leek het er eind vorige week nog op, dat het beschikbaar stellen van al het gehuurde aan qbuzz, voldoende was om een rechtszaak af te wenden en waarbij bewoners en gebruikers gebruik zouden kunnen blijven maken van de overige panden op het 30.000m2 grote complex, lijkt het er nu op dat de koper (bennie haijkens, iveco cornelis bedrijfsautos) koste was kost niet tot overeenstemming wil komen dooor telkens weer nieuwe, absurde, eisen te stellen. alles wijst eropdat voor hem de gebruikers weg uit alle panden de enige optie is.
Dat een groot deel van de panden niet gebruit gaat worden door hem of qbuzz, veranderd daar niets aan.

Wij willen niet weg voor leegstand en verwerpen de manier waarop een groene ontwikkeling misbruikt wordt om op een snelle en slinkse manier een bruisende en levendige woon-werkgemeenschap om zeep te helpen. De bereidheid om terrein in te leveren voor dit duurzame initatief blijft staan maar wij staan op tegen de onnodige uitroeing van ons hele project.

Wij roepen op tot solidariteit!
Kom je steun betuigen komende donderdag tijdens de rechstzaak, 13;00 hr gerechtsgebouw groningen, of toon je ongenoegen over deze manier van handelen richting qbuzz en iveco cornelis bedrijfsauto´s.


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


https://www.indymedia.nl/node/46991