Den Haag: Ontruiming Badhuisweg 175

Krakers Badhuisweg slapen buiten tijdens koudste winterdag in jaren

Vorige week woensdag diende een rechtszaak om de strafrechtelijke ontruiming van het gekraakte pand aan de Badhuisweg 175 te voorkomen. Deze rechtszaak moest in een spoed procedure gevoerd worden omdat het OM had aangegeven de uitspraak van de rechter niet te zullen afwachten. Ook gaf zij aan dat justitie onafhankelijk van de gerechtelijke uitspraak tot ontruiming over te gaan. De krakers worden in de kou gezet door een kille rechter en een landsadvocaat die over lijken gaat.

Na een rechtszaak waar het betoog van de tegenpartij aan alle kanten rammelde en vol was van de tegenstrijdigheden, als ook het veel te laat indienen van stukken door de landsadvocaat. De advocaat van de krakers ontving de processtukken pas de ochtend van de zitting kon dus alleen gissen op welke grond verweer gevoerd zou moeten worden.

Omdat de bewoners van het Antillenhuis hun zaak door toedoen van de landsadvocaat niet hebben kunnen voorbereiden is hier sprake van een oneerlijk proces en schending van hun mensenrechten. Vandaag (16-1) zouden zij bovendien de gemotiveerde uitspraak van de rechter ontvangen maar tot op heden is het vonnis nog niet betekend. Sterker nog bij de telefonisch contact met de rechtbank bleek deze er helemaal nog niet te zijn. Zij hebben dan ook een klacht neer gelegd bij het Europese Hof ten aanzien van deze schending van hun mensenrechten. Door tot ontruiming over te gaan terwijl het officiële vonnis nog niet betekend is overtreed het Openbaar Ministerie haar eigen wetten!

Ook argumenten van de landsadvocaat zoals dat de overheid niet verantwoordelijk is voor de huisvesting van de burgers is natuurlijk totale lariekoek en een ziekelijk perverse gedachte.
Ook het feit dat de documenten die door de eigenaar zijn aangeleverd getekend waren door Marvelyne Wiels, werd afgedaan als niet relevant is ook schandalig. Marvelyne Wiels is een regelmatige bezoeker van de rechtbank wegens onder andere valsheid in geschriften, fraude, verduistering, intimidatie en bedreiging. “Het is tekenend in deze zaak dat de landsadvocaat deze fraudeur op haar woord geloofd terwijl zij onze argumenten als niet relevant beschouwt” aldus één van de krakers.

Er is zware politieke druk om snel over te gaan tot handelen en de politie heeft aangegeven morgen te zullen aanvangen met de ontruiming. Dit ondanks het feit dat de bewoners hebben aangegeven vrijwillig te willen vertrekken maar dat we dan wel de ruimte nodig hebben om te kunnen inpakken en vertrekken. Het argument dat de bewoners wat extra tijd nodig hebben viel op dove oren.

Vanavond zullen uit protest een aantal van de bewoners buiten in tentjes slapen. Dit doen zij om aan te tonen dat een ontruiming zonder uitzicht op onderdak, met deze met koude wintertemperaturen een totaal onmenselijke situatie oplevert. Wanneer zelfs de daklozen in Den Haag gedwongen van straat worden gehaald worden worden de krakers door de Nederlandse staat op straat gezet. Zij komen hier door in een, voor hen, mogelijk levensbedreigende situatie terecht en zien dit dan ook als een totale schending van hun mensenrechten .

Uitspraak of geen uitspraak,
Kraken gaat door!!!!

Indymedia https://www.indymedia.nl/node/37829