Amsterdam: Geen ontruiming van ADM-terrein

ADM_logoDe krakers van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied hoeven niet te vertrekken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam gisteren bepaald in een rechtszaak die de eigenaren hadden aangespannen tegen de 124 bewoners.

Het vastgoedbedrijf Chidda B.V. kocht het ADM terrein in 1997 om daar een scheepswerf te vestigen. Kort daarna werd het gekraakt. Sindsdien wonen er meer dan honderd mensen en zijn er veertig bedrijven en stichtingen gevestigd. Vorig jaar sloot Chidda huurovereenkomsten af met Koole Maritiem B.V. die het terrein en bijbehorende waterperceel wil gaan gebruiken als scheepswerf en haven. Om de huurovereenkomsten te kunnen nakomen is ontruiming van het terrein noodzakelijk.

Onvoldoende concreet

De rechter weegt het belang van de bewoners en de gebruikers om op het terrein te blijven wonen en werken zwaarder dan het belang van de eigenaren op ongestoorde uitoefening van het eigendomsrecht.

Volgens de rechtbank zijn de plannen van Koole en Chidda nog onvoldoende concreet en reëel. Er zijn slechts voornemens gepresenteerd en met de aanvraag van de benodigde vergunningen is nog niet begonnen. Omdat de procedure voor de vergunningen lang kan duren bestaat het risico dat het terrein nog ongerechtvaardigd lang leeg blijft staan. De kans is ook aanwezig dat de plannen helemaal niet doorgaan. Daartegenover staat het belang van de bewoners. Een aantal daarvan woont al lange tijd op het terrein (sommigen zijn er geboren) en in de loop der jaren is er een gemeenschap ontstaan.
De ontruiming zal voor hen grote gevolgen hebben.

Kortgeding

Op 13 juli vorig jaar wees de Amsterdamse voorzieningenrechter de vordering tot ontruiming van het terrein ook al af vanwege het ontbreken van het spoedeisend karakter. Daarop spanden de eigenaren een bodemprocedure aan.

Uitspraken: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:27

Bron https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Geen-ontruiming-van-ADM-terrein-.aspx

ADM, Hornweg 6, 1045AR Amsterdam
https://adm.amsterdam/