Amsterdam: Vluchtgarage, ontruiming staat voor de deur

Persbericht: Uitspraak Hof over Vluchtgarage

Gerechtshof Amsterdam vernietigt eerder vonnis van Voorzieningenrechter en oordeelt dat vluchtelingen van We Are Here op straat kunnen worden gezet.

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in het hoger beroep over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost, de eerdere uitspraak van de Voorzieningenrechter van 20 februari j.l. vernietigd.

In die uitspraak was de ontruiming van de Vluchtgarage uitgesteld tot 1 mei a.s., omdat de Voorzieningenrechter het belang van de vluchtelingen om niet in de kou op straat te staan, liet voorgaan op het belang van de eigenaar van het pand, de stad Amsterdam, om daar een grasveld aan te leggen.

De afgewezen vluchtelingen van We Are Here vinden het verschrikkelijk dat zij nu in weer en wind op straat worden gezet. Zij zijn het niet eens met deze uitspraak om de volgende redenen:

– Het Hof is niet ingegaan op het verlies van de garage als woonruimte. Hoe primitief en onvoldoende ook, de Vluchtgarage biedt de bewoners wel 24 uur per dag een dak boven hun hoofd en enige privacy. De door de gemeente aangeboden nachtopvang (BBB) is volstrekt geen compensatie voor dat verlies, en ook geen adequate opvang, zoals genoemd door het Europees Comitee voor Sociale Rechten.

– Nachtopvang betekent dat de bewoners overdag op straat moeten zwerven, hetgeen onmenselijk is en zeer stressvol voor de vluchtelingen. Overdag is er geen plek om naar het toilet te gaan, iets warms te drinken, of bijvoorbeeld bescherming en een bed op te zoeken als men ziek is. De vluchtelingen worden nu door de gemeente gedwongen naar de bibliotheek of het winkelcentrum te gaan, echt geen oplossing.

– Het Hof houdt geen rekening met het feit dat de gemeente geen zwaarwegende bestemming heeft voor het gebouw (gras) en de ontruiming alleen bedoeld is om de bewoners uit het pand te krijgen.

De situatie van de vluchtelingen van We Are Here wordt opnieuw niet onderkend: zij zijn afgewezen, moeten het land verlaten, maar kunnen niet terug naar hun land van herkomst omdat het daar oorlog is of ze vrezen voor vervolging. Zij staan op straat doordat een onzorgvuldig asielbeleid waarin men geen oog heeft voor de consequenties van het op straat zetten van mensen die nergens heen kunnen.

De bewoners beraden zich op dit moment of zij in cassatie zullen gaan tegen de uitspraak.

De groep organiseert a.s vrijdag 3 april van 17 tot 19 uur een demonstratie op de Dam, Amsterdam

Bron: https://www.indymedia.nl/node/27384