Smeris opent aanval op Grote Broek Nijmegen

OM blokkeert Website Grote Broek
Woensdagavond werden wij, gebruikers van Woon- werkvereniging ‘De Grote Broek’ verrast: onze website, www.grotebroek.nl, bleek niet meer toegankelijk. Een uur hiervoor had inderdaad een wijkagent aan de deur gestaan. Hij had de eerste de beste persoon die hij zag gevraagd de poster van het ‘Hang the queen fest’ van de website te halen. Deze jongen geloofde het allemaal wel. Niet lang daarna werd het op zwart gaan van onze website de onomkeerbare werkelijkheid.
Het duurde vervolgens tot donderdagmiddag, voordat wij wisten wat er precies aan de hand was. Nu het Openbaar Ministerie hier op een draconische wijze haar machtsmiddelen heeft gebruikt willen we deze gang van zaken hieronder graag toelichten.

Woensdagmorgen werd de beheerder van een groot IT bedrijf uit zijn bed gebeld door een agent van de Politie Gelderland-Zuid. Dat was nodig, want de agent had de assistentie nodig van de beheerder. De beheerder, zich opmakend voor ernstig crimineel leed, begreep vervolgens dat het om iets eenvoudigers ging. Probleem, volgens de agent, was een poster voor een feest in De Onderbroek. Op deze poster staat de koningin met een strop om haar nek. Principieel juist, heeft dit bedrijf de agent te kennen gegeven dat het O.M. hiervoor een rechtsmiddel heeft: art. 54a Sr. De rechter-commissaris kan in dat geval de machtiging verlenen tot het geven van een bevel om gegevens op internet ontoegankelijk te maken. Kortom, dit IT bedrijf weigerde het verzoek van deze agent. De agent ging niet bij de pakken neerzitten maar belde de Officier van Justitie. Ook de officier belde die nacht nog eens met de beheerder, maar kreeg hetzelfde verhaal te horen.
Daarop volgde een officiële machtiging van de rechter-commissaris, en het IT bedrijf sloot het IP adres af vanwaar ook www.grotebroek.nl te bereiken is. Daarmee werden in één klap honderden websites, e-mail accounts en mailinglijsten, die gebruik maken van dezelfde server, ontoegankelijk.
En wij wisten op dat moment nog van niets. We hebben tot op dit moment geen mail of brief van Justitie of Politie binnengekregen met het gegronde verzoek om de poster te verwijderen. We wisten dus ook niet tot wie we ons moesten richten om het betreffende ‘probleem’ op te lossen. We wisten dat de wijkagent aanstoot nam aan de poster, maar ja, over smaak valt te twisten. Ook binnen onszelf als gebruikers van het pand is er discussie over de wenselijkheid van de betreffende afbeelding.

Belangrijker is dat het O.M. in deze een paardenmiddel heeft ingezet om een klein eenvoudige afbeelding van het internet af te krijgen. Het roept de vraag op hoe gemakkelijk dit soort middelen van censuur in de toekomst ingezet gaan worden.

Gelukkig is, nadat onze website offline is gegaan, de poster en onze naam overgenomen door een keur aan andere websites. Van de Gelderlander tot Geenstijl. Kennelijk voelt iedereen op zijn klompen aan dat dit te ver gaat. Behalve de rechterlijke macht dan.

Deze verklaring staat op de inmiddels weer online gezette www.grotebroek.nl

Bron: Indymedia