Kraakactie Domselaerstraat 63hs, Amsterdam

Afgelopen zondag hebben wij Domselaerstraat 63hs uit protest tegen de langdurige leegstand, de slapende overheidsdiensten en verkrotting gekraakt. Wij zullen deze bezet houden tot er een realistisch en met alle huurders afgestemd plan van aanpak is om de misstanden op te lossen. Lees hier de brief waarin wij onze eis verwoorden.

 

Aan: De commissie wonen stadsdeel Oost
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Woningstichting Ymere
Huurdersvereniging Oost

Datum: 14-12-11
Betreft: Kraak Domsleaerstraat 63hs

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zondag hebben wij de etage aan de Domselaerstraat 63 hs
gekraakt. Deze kraak staat echter niet op zichzelf. Dit willen wij middels
deze brief duidelijk maken.

Wij hebben deze woning gekraakt uit onvrede met de verkrotting dakzij
Ymere en het bewust dan wel onbewuste gebrek aan handhaving door de dienst
Bouw en Woningtoezicht. We hebben de etage in een totaal uitgesloopte
staat aangetroffen. Voor funderingswerkzaamheden zijn de vloeren
weggesloopt. Ook zijn er grote gaten aan de achterkant van de gevel
waardoor de tocht door het pand trekt. Ook iedere vorm van isolatie naar
de etage van 1 hoog ontbreekt waardoor de huurder boven ons dankzij deze
wantoestand onnodig op hoge kosten voor het stoken gejaagd wordt. Ons
protest richt zich tegenover Ymere en de Dienst Bouw en Woningtoezicht.

Wij willen als verlengstuk en breekijzer voor de bewoners van dit blok
dienen. Ymere heeft laten weten de funderingsrenovatie in de komende 5
jaar te gaan bekijken. Dat is voor ons onaceptabel. In een stad met zoveel
woningnood moet zeker een verhuurder met maatschappelijke
verantwoordelijkheid zoals Ymere zijn uiterste best doen om leegstand te
voorkomen. Als protest tegen de leegstand, de lange baan planning van
Ymere, en het vriendjespolitieke niet-handhaven van Bouw en Woningtoezicht
bezetten wij dit pand. Wij zullen dit ondertussen op creatieve manier vorm
proberen te geven door het nog goede gedeelte van de woning als atelier te gebruiken.

Wij dagen Ymere en Bouw en Woningtoezicht uit zo snel mogelijk een eind te
maken aan de misstanden. Dit plan zal samen met en in volledige
overeenstemming met de bewoners/huurders van dit blok tot stand moeten
komen. Tot die tijd zullen wij van Domselaerstraat 63 hs blijven bezetten.

Met strijdbare groet,

De krakers van Domselaerstraat 63hs

Mocht u vragen hebben of andere zaken met ons willen bespreken dan horen
wij dit uiteraard graag en kunt u ons bereiken via: artsquat12 [at] gmail [dot] com