Amsterdam: Herkraak Van Boetzelaerstraat!

08.11.2009

Persbericht:

Kraakgroep Staatsliedenbuurt ondersteunt huurders IJmere.

Vandaag hebben wij meerdere woningen in blok AB24 in de Van Boetzelaerstraat gekraakt. We hebben deze woningen gekraakt om de bewoners van het blok te ondersteunen. Deze wachtten al jaren om terug te keren in hun huis terwijl de geplande sloop en nieuwbouw nog moet beginnen omdat IJmere haar bouwwerkaamheden blijft uitstellen. Ondertussen zijn de bewoners de dupe. Wij willen dat IJmere zich gaat bekommeren om haar huurders en zich aan gemaakte beloftes gaat houden.

Blok AB24 is een blok in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Sinds 2004 wil de eigenaar van het blok, woningcooperatie IJmere, een groot gedeelte van het blok slopen en de rest renoveren. De huurders hebben zich hier lange tijd tegen verzet. Uiteindelijk moesten ze onder dwang vertrekken. De woningen zijn daarna, sinds 2007, leeg komen staan of bezet door antikraak.

 

Ondertussen werden de huurders die terug konden keren in het blok elders ondergebracht. Nu meer dan twee jaar later is er nog steeds niet aan het project begonnen en leven deze mensen in onzekerheid. IJmere houdt ze niet op de hoogte van haar plannen en blijft de startdatum van het project als maar weer uitstellen. Het ziet er niet naar uit dat de bewoners snel kunnen terugkeren.

 

De kraakgroep Staatsliedenbuurt had vanaf het begin af aan al geen vertrouwen in de plannen van IJmere. Zo hebben we 19 September 2007 Van Boetzelaerstraat 2 II en 20 I, twee appartementen in blok AB24, gekraakt. Deze etages zijn al op 30 oktober het zelfde jaar ontruimd vanwege artikel 429. Toen we de woningen kraakten was echter het al duidelijk dat IJmere het gehele blok langdurig leeg zou laten staan. Om dit aan te kaarten zijn dezelfde woningen 1 November 2008 opnieuw gekraakt.

 

Begin Februari 2009 hebben we de woningen verlaten omdat IJmere toen echt zou beginnen. Nu echter is er nog steeds geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden en staat biedt het blok al maanden een troosteloze aanblik van gebroken ramen en gebaricadeerde deuren.

 

Tot de aanvang van sloop van het blok hadden er mensen in deze woningen kunnen wonen! In de plaats hiervan kiest IJmere ervoor het gehele blok hermetisch af te sluiten. Stadsdeel Westerpark verleende IJmere al haar medewerking en wekt hiermee de indruk zich meer te bekommeren om bouwplannen van een woningbouw vereniging dan om haar inwoners.

 

Omdat IJmere en het stadsdeel de huurders volkomen in de kou laten staan vragen wij vandaag aandacht voor hun probleem. Ook willen we de onnodige leegstand van de huizen in dit blok aankaarten.

 

Zolang er woningen onnodig leeg staan en woningbouwverenigingen niks geven om hun huurders zullen we blijven kraken. Kraakverbod of niet!

 

Kraakgroep Staatsliedenbuurt
E-Mail: ab24krakers [at] gmail.com

 

http://indymedia.nl/img/2009/11/63205.jpg
http://indymedia.nl/img/2009/11/63206.jpg
http://indymedia.nl/img/2009/11/63207.jpg

Kraakgroep Staatsliedenbuurt