Krakers århus door nazis aangevallen

Half december werd een gekraakte bunker in Aarhus aangevallen door een twintigtal nazis. De krakers hadden een cafe in zelfbeheer in de bunker gevestigd. Dit cafe was geopend ten tijde van de aanval.

De nazis van White Pride vielen de bunker verschillende keren aan onder leuzen als ‘Denemarken voor de Denen’. De bunker werd door de nazis afgesloten met fietswrakken en ander afval. De nooduitgang werd gebruikt om blusmiddel naar binnen te spuiten.

De krakers en gasten moesten binnen blijven, er waren buiten al enkele mensen geschopt en bekogeld met flessen. De politie weigerde in te grijpen tot het moment, drie uur later, dat de nazis los gingen op de heilige koeien die in de buurt geparkeerd stonden.

Hierna is de bunker dichtgelast, iets waar de krakers geen problemen mee hebben aangezien van binnen niet valt te zien wie er buiten voor de deur staat. Het pand is dan ook moeilijk te verdedigen tegen de grote groep nazi’s.

De krakers willen een jongerencentrum en willen noch kunnen een oorlog met de nazi’s aangaan, ook al gezien het feit dat er twee keer zoveel nazi’s zijn in Aarhus dan dat er mensen zijn die het tegen hen op willen nemen. Wel kondigen de aktivisten een voortzetting aan van een kampagne om een jongerenhuis in eigen beheer te verwerven.

Meer info, waaronder een dagboek van de ‘BZ-ere’ (krakers) in Aarhus http://www.sirlatrom.dyndns.org:90/

[squat!net]